Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

P

Perederko, Vitalii, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Department of Tourism, Karpatska str., 15, Ivano-Frankivsk, 76019, Ukraine, tel: 0342 721203
Perevozova, Iryna, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Science and Science of Ukraine, Department of Marketing and Controlling, Shopen str. 1, Apt. 322, Ivano-Frankivsk, 76018, Ukraine, tel .: 38 0342 725851
Perevozova, Iryna, Ivano-Frankivsk National University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Marketing and Controlling, Chopin str., 1, Ivano-Frankivsk, 76019, Ukraine
Perevozova, Iryna, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Shopena str.1, Ivano-Frankivsk, 7600, Ukraine, tel.: 0673423720
Petryna, Mariia, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and Administration, Shopena str., 1, Ivano-Frankivsk, 76000, Ukraine, tel.: 0342727117
Phsyk-Kovalska, Orysia
Piatnychuk, Iryna, Ivano-Frankivsk University of Law named after King Danylo Galician, Department of Accounting and Audit, Konovalets str., 35, Ivano-Frankivsk, 76018, Ukraine, tel.: 0970113693
Piatnychuk, Iryna, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of management and business administration, Shevchenka Str., 57, Ivano-Frankivsk, 76000, Ukraine, tel.: +38 (099) 321 75 71,
Plets, Ivan, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of finance, Shevchenko str., 82, Ivano-Frankivsk 76018, Ukraine, tel.: (0342) 59-61-76, 75-23-91
Plets', Ivan, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of finance, Shevchenko str., 82, Ivano-Frankivsk 76018, Ukraine, tel.: (0342) 596176, 752391
Podluzhna, Nataliia, State Higher Education Establishment “Donetsk National Technical University”, Department of management, Shybankova Square, 2, Pokrovsk, Donetsk region, 85300, Ukraine, tel.: +38 (050) 926-13-36
Polianska, Alla, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and Administration, Karpatska Str., 15, Ivano-Frankivsk, 76019, Ukraine, tel.: 034223557,
Polianska, Alla, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and Administration, Karpatska str., 15, Ivano-Frankivsk, 76019, Ukraine, tel.: (0342) 50-76-23
Poliuk, Myroslava, Department of Finance, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, EXECUTIVE SECRETARY
Popadynets, Iryna, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ministry of Science and Science of Ukraine, Department of Marketing and Controlling, Heroes of UPA str., 2, Apt. 57, Ivano-Frankivsk, 76018, Ukraine, tel .: 380992169284
Popadynets, Nazarii, M. I. Dolishniy Institute of Regional Research of NAS of Ukraine, Department of regional economic policy, Kozelnytska str., 4, Lviv, 79026, Ukraine, tel.: 0969459098
Prydatko, Ella, Department of Finance, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, EXECUTIVE SECRETARY
Psiuk, Roman, Karpatnaftohim LTD, Industrial str., 1, Kalush, 77306,Ukraine
Pylypiv, Nadiia, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of theoretical and practical economics, Shevchenko str., 82, Ivano-Frankivsk, 76000, Ukraine, tel.: 0673444155
Pylypiv, Nadiia, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Theoretical and Applied Economics, Shevchenka str., 82, Ivano-Frankivsk, 76000, Ukraine, tеl.: 0342 752391
Pylypiv, Nadiia, Precarpathian National University named after V. Stefanik, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Theoretical and Applied Economics, Shevchenko str., 82, Ivano-Frankivsk, 76000, Ukraine
Pіatnychuk, Iryna, University of King Danylo, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Accounting and Audit, Konovalets str., 35, Ivano-Frankivsk, 76018, Ukraine

1 - 22 of 22 Items    


ISSN: 2518-7589