Browse Author Index

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z All

Z

Zakharchenko, V., Cherkasy State Technological University Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Finance, Blvd. Shevchenko, 460, Cherkasy, 18006, Ukraine, tel.: (0472) -71-10-57,
Zakharchenko, Volodymyr, Cherkasy State Technological University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Finance, Blvd. Shevchenko, 460, Cherkasy 18006, Ukraine, tel.: (0472) -71-10-57
Zborovsky, A., International University of Finance Department of management and innovation, Peremogy Ave., 37, Kiev, 03056, Ukraine, tel.: 38 (093) 349-44-55
Zhuk, Olga, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and Business Administration, Shevchenko str., 57, Ivano-Frankivsk, 76000, Ukraine, tel.: 596003
Zhuk, Olha, Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Management and Business Administration, Shevchenko Str., 57, Ivano-Frankivsk, 76000, Ukraine, tel.: 596003
Zvarych, Taras, V. Stefanik Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of Finance, Shevchenko, str. 82, Ivano-Frankivsk, 76018, Ukraine

1 - 6 of 6 Items    


ISSN: 2518-7589