Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія “Хімія”

«Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Хімія» друкує статті в галузі хімічних та технічних наук.
Наукове видання зареєстроване Міністерством юстиції України: свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ № 13140-2024 від 25.07.2007 р.
«Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Хімія» затверджений Постановою Президії ВАК України № 1-05/2 від 27.05.2009 р. як фахове видання з хімічних наук.

Зображення домашньої сторінки журналу


ISSN: 2310-1288