Редакційна політика

Політика розділів

Історія педагогіки

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Вища школа

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Теорія виховання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

Теорія навчання

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Усі подані статті мають бути рецензовані.

Аспіранти, здобувачі, практичні педагогічні працівники без наукового ступеня подають до редакції рецензію-відгук провідного ученого з порушеної галузі наук за місцем роботи чи навчання автора, так зване "відкрите рецензування" (open peer review) офіційним рецензентом. Рецензія-відгук має містити інформацію про достовірність одержаних результатів, їх актуальність та новизну, а також практичну цінність з рекомендаціями до публікації статті. Статті наукових співробітників, кандидатів наук, докторів наук, а також рецензовані статті аспірантів, здобувачів, практичних педагогічних працівників приймаються до друку відповідно до процедури внутрішнього рецензування.

Види рецензування:

- одностороннє «сліпе» рецензування одним із членів редколегії (single-blind – рецензент знає про автора, автор про рецензента – ні);

- двостороннє «сліпе» рецензування (double-blind – обидва не знають один про одного).

Процес рецензування містить кілька кроків.

По-перше, рукопис може бути прийнятий до розгляду лише в тому випадку, якщо представлена робота не була опублікована або подана для публікації в іншому місці. По-друге, необхідно переконатися в тому, що стаття відповідає тематиці журналу. Наступний крок полягає в тому, щоб визначити, чи стаття підготовлена відповідно до правил, описаних у Правилах для авторів. Після цього стаття надсилається відповідному рецензенту. Рецензент уважно читає рукопис та надає індивідуальний відгук у формі звіту, що містить коментарі, зауваження та рекомендації, такі як "Прийняти подання", "Потрібні зміни", "Повторно подати на огляд", "Відхилити подання" тощо.

Редакційна колегія надсилає повідомлення автору (авторам) електронною поштою або з остаточним рішенням, або з запитом на доопрацювання, який, у свою чергу, може бути прийнятий або відхилений авторами. Після того, як редактор отримує найновішу версію, стаття приймається до друку.

 

 

 

Політика відкритого доступу

Наш журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована.

Користувачам дозволяється читати, завантажувати, копіювати, поширювати, друкувати, шукати, робити посилання на повні тексти статей у журналі, попередньо не запитуючи дозволу видавця або автора, що відповідає визначенню відкритого доступу BOAI (Budapest Open Access Initiative).

Редакційна колегія дотримується рекомендацій The Committeeon Publication Ethics (COPE) з питань етики наукових публікацій

Отже, представляючи статтю для публікації, автор дає згоду на розмноження її повного тексту в мережі Інтернет.

Статті проходять перевірку на плагіат


 


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована