Історія журналу

У журналі вміщено науковий доробок відомих українських та зарубіжних учених з актуальних проблем освіти дітей та молоді у сучасному полікультурному просторі в руслі його глобалізації та інтеграції. Представлені результати наукових досліджень педагогічних, гуманітарних, психологічних та соціальних напрямів, можуть бути використані науковцями, викладачами, аспірантами, студентами. Журнал розраховано також на всіх читачів, для яких означені проблеми становлять науковий інтерес.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань ВАК України (постанова Міністерства освіти і науки України від 21.12.2015 № 1328).

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації

Серія КВ №20663-10463Р (від 15.04.2014 р.).

Рік заснування: 2014.

Вид видання за цільовим призначенням: наукове.

Електронну версію журналу включено до Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського

Періодичність виходу журналу: 6 разів на рік.

Мова видання: українська, англійська, російська, румунська, польська, німецька, словацька.Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована