ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ЗОШ І СТУПЕНЯ

Mariia Verkalets

Анотація


У статті розглядаються особливості формування готовності майбутніх учителів початкових класів до інноваційної діяльності в інформаційному освітньому просторі ЗОШ І ступеня, визначається поняття “готовність до інноваційної діяльності” та її компонентний склад. Проаналізовано ознаки сформованості професійної готовності майбутнього педагога до інноваційної діяльності в умовах інформатизації освіти молодших школярів.

Ключові слова: формування готовності, компоненти готовності до професійної діяльності, інформаційно-комунікаційні технології.


Посилання


Гаврик І. Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності: дис. доктора пед. наук: 13.00.04/ В. Гаврик. – X.,2006. – 475 с.

Гордійчук Г. Використання ІКТ у підготовці майбутніх учителів початкової школи/ Г. Гордійчук// Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми . – 2014. – Вип. 37. – С. 377-382.

Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки.

Нікулочкіна О. Розвиток інформаційної компетентності вчителя початкових класів у системі післядипломної освіти: дис. канд. пед. наук: 13.00.04/ О. Нікулочкіна – Запоріжжя, 2009. – 278 с.

Олефіренко Н. Модернізація підготовки сучасного вчителя початкової школи в умовах інформатизації освіти [Електронний ресурс]/ Н. Олефіренко // Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер.: Психолого-педагогічні науки. – 2013. – № 3. – С. 144-148. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2013_3_31

Онищенко І. Сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів [Електронний ресурс]/ І. Онищенко// Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер.: Психолого-педагогічні науки. – 2012. – № 6. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzspp_2012_6_23

Татауров В. Особливості формування готовності майбутніх педагогів до використання інформаційно-комунікаційних технологій [Електронний ресурс] / В. Татауров// Педагогічна освіта: теорія і практика. – 2012. – Вип. 10. – С. 215-220. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2012_10_43


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована