КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ УМІНЬ З ОБРАЗОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Maryna Baditsa

Анотація


У статті розкрито концептуальну основу процесу формування творчих умінь образотворчого характеру у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Автором теоретично обгрунтовано сутність системного, особистісно-діяльнісного, культурологічного та компетентнісного підходів як науково-методичного підгрунтя експериментально-дослідної програми. Ключові слова: концептуальні підходи, творчі уміння образотворчого характеру, фахова підготовка, система, творча діяльність, культура, компетентність.

Посилання


Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / Семен Устинович Гончаренко. – Київ : Либідь, 1997. – 376 с.

Громова Н. В. Системний підхід до творчої самореалізації учня в

евристичному навчанні / Н. В. Громова // Педагогічні науки : зб. наук.

праць. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2007. – Ч. 2. – С. 274–278.

Зязюн І. А. Культура в контексті політики та освіти / І. А. Зязюн //

Мистецтво та освіта. – 1998. – No 2. – С. 2–8.

Лозова В. І. Стратегічні питання сучасної дидактики / В. І. Лозова //

Розвиток педагогічної і психологічної науки в Україні. – Харків : ОВС,

– Ч. І. – С. 96-97.

Падалка Г. М. Педагогіка мистецтва / Галина Миколаївна Падалка. – К.:

Освіта України, 2010. – 274 с.

Рудницька О. П. Музика і культура особистості: проблеми сучасної освіти: [навч. посіб.] / О. П. Рудницька. – К. : ІЗМН, 1998. – 248с.

Сисоєва С. О. Розвиток освіти в умовах полікультурного глобалізованого світу / С. О.Сисоєва // Проблеми полікультурності у неперервній професійній освіті : наук. видання / за ред. К. В. Балабанова, С. О. Сисоєвої, І. В. Соколової. – Маріуполь : Ноулідж, 2001. – С. 11–18.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована