ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДНЗ

Kateryna Konovalova

Анотація


У статті проаналізовано сутність професійної культури фахівців спеціальності “Дошкільна освіта”. Розкрито зміст таких понять, як: “професія”, “професіоналізм”, “культура”, “професійна культура”, “професійно-педагогічна культура”. Представлено різні наукові підходи до визначення поняття “професійна культура”. Обґрунтовано необхідність формування професійної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів. Ключові слова: культура, професія, професіоналізм, професійна культура, професійно-педагогічна культура, майбутні вихователі, фахова підготовка.

Посилання


Исаев И. Ф. Профессионально-педагогическая культура преподавателя : Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / И. Ф. Исаев. — Москва : «Академия», 2002 . — 208 с.

Іванова Т. В. Професійна культура майбутнього вчителя / Т. В. Іванова // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 2. – С. 86–93.

Самородова А. П. Развитие профессионально-педагогической культуры воспитателей дошкольных образовательных учреждений в условиях института повышения квалификации : автореф. канд. пед. наук : спец. 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / А. П. Самородова ; Тамбовский государственный университет им. Г. Р. Державина. – Тамбов, 2007. - 28 с.

Соколова Г. Н. Труд и профессиональная культура / Г. Н. Соколова. – Минск : БГУ, 1980. – 142 с.

Чернова Ю. К. Профессиональная культура и формирование её составляющих в процессе обучения : монография / Ю. К. Чернова. – Москва; Тольятти : Тольят. политехн. ин-та, 2000. – 230 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована