ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Oleksandra Kuzenko

Анотація


Стаття присвячена проблемам формування інформаційно-комунікаційної компетентності студентів-майбутніх педагогів. Розкривається значення інформаційно-технічних технологій у забезпеченні функціонування сучасної системи освіти, в оптимізації навчального процесу студентів ВНЗ та формуванні вміння майбутніх педагогів розв’язувати професійні завдання з допомогою використання інформаційно-комунікаційних технологій.

Ключові слова: інформаційно-комунікаційаї компетентність, інформаційнотехнічні технології, педагогічна активність.


Посилання


Гуревич Р.С., Кадемія М.Ю, Козяр М.М. Інформаційно-комунікаційні технології в професійній освіті/ Р.С.Гуревич, М.Ю. Кадемія, М.М.Козяр.– Львів, 2012.– 506 с.

Жигірь В.І., Чернєга О.А. Професійна педагогіка: Навчальний посібник /За ред. М.В. Вачевського/ В.І.Жигірь, О.А.Чернєга.– К.: ТОВ «Кондор», 2012.– 336 с.

Кузенко П.Я., Кузенко О.Й. Актуальні проблеми культури здорового способу життя студентської молоді / П.Я.Кузенко, О.Й. Кузенко // Сборник научных статей Международного образовательного форума «Личность в едином образовательном пространстве».– Запорожье, 5-7 мая 2010 г.– Запорожье, 2010.– С. 226-228.

Лалак Н. Формування професійної компетентності у майбутніх учителів як психолого-педагогічна проблема / Н.Лалак // Рідна школа.– 2009.– № 5-6.– С. 17-20.

Лігум Ю.С. Якість освіти і новітні технології навчання в контексті інтеграції в європейський освітній простір // Педагогіка і психологія.– 2011.– № 2.– С. 22-27.

Луговий В. І. Інформація як чинник організації людини: теоретико-методологічний аспект / Ю.С. Лігум //Педагогіка і психологія.– 2011.– № 2.– С. 14-21.

Ткачук В. Комп’ютеризація шкільної освіти: переваги та сфери ризику/ В.Ткачук //Вища освіта України.– 2004.– № 4.– С. 77-81.

Трубчанінова Н.С., Трубчанінов Ф.М. Комп’ютер та мобільний телефон: благо цивілізації чи небезпека для життєдіяльності людини? / Н.С.Трубчанінова, Ф.М.Трубчанінов //Довкілля та здоров’я.– 2007.– № 3(42).– С. 43-44.

Шейко В.М., Богуцький Ю.П. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.)/ В.М. Шейко, Ю.П. Богуцький.– К.: Генеза, 2005.– 592 с.

Шпонтак І.М. Використання інтерактивних комп’ютерних технологій у навчально-виховному процесі як цілісний творчий підхід щодо формування майбутнього фахівця/ І.М. Шпонтак // Безпека життєдіяльності.– 2010.– № 12.– С. 6-8.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована