ПЕДАГОГІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА МАЙСТЕРНОСТІ ПЕДАГОГА

Liudmyla Matsuk

Анотація


У статті окреслено сутність педагогічної компетентності як чинника професійної діяльності та майстерності педагога. Обгрунтовано основні аспекти педагогічної компетентності, напрями професійної діяльності педагога, структуру та критерії його педагогічної майстерності.

Ключові слова: педагогічна компетентність, професійна діяльність, педагогічна майстерність, структура педагогічної майстерності, критерії майстерності педагога.


Посилання


Мешко Г.М. Вступ до педагогічної професії / Г.М. Мешко // Навчальний посібник [для студентів для студ. вищих навч. закладів]. – К. : Академвидав, 2012. – 200 с.

Мкаренко А.С. Твори: В 7 т. / А.С. Макаренко. – К. : Радянська школа, 1954. – Т.5: Деякі висновки з мого педагогічного досвіду. – С. 246.

Педагогічна майстерність: Підручник / І.А. Зязюн, І.Ф. Кривонос та ін.; [за ред.. І.А. Зязюна]. – К. : Вища школа, 2004. – С. 30.

Семенець Л. М. Педагогічна компетентність викладача як умова формування професійної компетентності майбутнього вчителя / Л. М. Семенець // Вісник Житомирського державного університету ім. І. Франка. – 2010. – Вип. 53. – С. 183–186.

Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / В.О. Сухомлинський // Вибрані твори: В 5т. – К. : Радянська школа, 1976. – Т.2. – С. 420.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована