РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ВИХОВАНЦІВ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Nataliia Semenova, Kateryna Lukashchuk

Анотація


В статті розкрито питання реалізації принципу індивідуального підходу до вихованців дошкільного навчального закладу. Нами проаналізовано нормативно-правові документи, ряд наукових підходів щодо зазначеної проблеми. Також визначено ефективні форми реалізації індивідуального підходу до дошкільнят в навчального закладу.

Ключові слова: індивідуалізація, індивідуальний підхід, індивідуальність,  здібності.


Посилання


Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. – 1999. – № 1. – 30 с.

Бехтерев В.П. Избранные труды по психологии личности. – Спб.: Алетейя, 1999. – 255 с.

Бурменская Г.В. Хрестоматия по детской психологии.– М.: Инст. практ. психолога, 1996.– 256 с.

Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 c.

Задесенець М.П. Вікові особливості розвитку дітей і формування їх особистості. – К.: Вища школа, 2008. – 255 c.

Кононко О. Плекаймо у дітей життєдайне самоставлення // Дошкільне виховання. – 2012. – № 2. – С. 3-6.

Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності / Творч. кол. О.В.Сухомлинська, М.Й.Боришевський, К.І.Чорна, І.Г.Тараненко, С.Г.Рябов // Дошкільне виховання. – 2013. – №.2. – С.3-8.

Кузьменко В. Здібності // Дошкільне виховання.– 1996. – № 10. – С.26-27.

Лохвицька Л.В. Пізнавальні інтереси в системі самореалізації особистості дитини // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С.Сковороди: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 1. – С. 82-89.

Мухина В.С. Психология дошкольника. – М.: Просвещение, 1975. – 231 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована