ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПІДВИЩЕННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ БАТЬКА ДІТЕЙ ІЗ НЕПОВНИХ СІМЕЙ

Tetiana Strutynska

Анотація


У  статті  розкривається  необхідність  спеціальної  підготовки  майбутніх  педагогів до  підвищення  психолого-педагогічної  культури  батька,  який  проживає  в  основному окремо  від  неповної  сім’ї,  обгрунтовуються  умови  ефективності  такої  підготовки  у змістовому  та технологічному аспектах.
Ключові  слова:  неповна  сім’я,  психолого-педагогічна  культура  батька,  умови ефективної  підготовки  майбутніх  педагогів  до  роботи  з  батьком  дітей  із  неповних сімей.


Посилання


Акивис Д. Отцовская любов / Д. Акивис. – М. : Знание, 1989. – 96 с.

Вассерман JI. Родители глазами подростка / Л. Вассерман, И. Горьковая, Е. Ромицына. – СПб. :

Речь, 2004. – 256 с.

Видра Д. Помощь разведенным родителям и их детям: от трагедии к надежде / Д. Видра. – М. :

Издательство Института Психотерапии, 2000. – 224 с.

Калина О. Значение отца для развития ребенка (на материале зарубежных исследований) / О.

Калина, А. Холмогорова // Семейная психология и семейная терапия. – 2006. – № 1. – С. 87–

Кафка Ф. Письмо к отцу / Ф. Кафка // Электронный ресурс. Режим доступа:

http://orel.rsl.ru/nettext/foreign/kafka/rasskas/letterfather.html

Ковбас Б., Родинна педагогіка: У 3-х т. Т.ІІ. Основи родинного виховання / Б. Ковбас, В.

Костів. – Івано-Франківськ, 2006. – 288 с.

Кон И. Отцовство как социокультурный институт / И. Кон // Электронный ресурс. Режим

доступа: http://sexology.narod.ru/info 153.html.

Коркина Н. Отцовство в современной семье / Н. Коркина // Семейная психология и семейная

терапия. – 2003. – № 4. – С. 48–54.

Костів В. Моральне виховання дітей із неповних сімей / В. Костів. – Івано-Франківськ : Плай,

– 304 с.

Мєжвіньскі Б. Роль батька в родині / Б. Мєжвіньскі // Сопричастя. Міжнародний

богословський часопис. – 2003. – № 2. – С. 43–58.

Овчарова Р. Психологическое сопровождение родительства / Р. Овчарова. – М. : Изд-во Ин-та

психотерапии, 2003. – 319 с.

Прихожан А. Дети без семьи / А. Прихожан, Н. Толстых. – М. : Педагогика, 1990. – 160 с.

Cтрутинська Т. Вплив батька на соціалізацію дітей із повних і неповних сімей (за результатами

досліджень у США та Україні) / Т. Струтинська // Теоретичні питання культури, освіти та

виховання : зб. наукових праць / За заг. ред. М. Євтуха. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2006. –

Вип. 31. – С. 185–190.

Шаллер Д. Потеря и обретение отца / Д. Шаллер. – СПб. : Мирт, 1998. – 216 с.

Cabrera N. Fatherhood in the twenty-first century / N. Cabrera, C. Tamis-LeMonda, R. Bradley,

S. Hofferth, M. Lamb // Child Develop. – 2002. – Vol. 71. – P. 127–136.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована