ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ МАЙБУТНОГО ПЕДАГОГА В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ.

Svitlana Chupakhina

Анотація


В  статті  проаналізовано  проблеми  формування  професіоналізму  майбутньогопедагога  в  умовах  інклюзивної  освіти.  Актуалізовано  теоретико-методологічні  засади порушеної  проблеми  та  обгрунтовано  практичну  спрямованість  теоретичних  знань  та практичних  умінь  організації  корекційно-виховної  роботи  з  дітьми  дошкільного  та
молодшого  шкільного  віку  в умовах інклюзивної освіти.
Ключові  слова:  професіоналізм,  педагог-дефектолог  (асистент  дитини),  теорія та практика  корекційно-виховної  роботи,  підготовка  педагога.


Посилання


Вавіна Л., Засенко В., Колупаєва А., Сак Т., Софій Н., Таранченко О. Діти з особливими

потребами у загальноосвітньому просторі: початкова ланка. – 2004. – 152 с.

Денисова О. А., Поникарова В. Н., Леханова О. Л. Стратегия и тактика педагогов

инклюзивного образования / О. А. Денисова, В. Н. Поникарова О. Л. Леханова // Дефектология.

– 2012. – № 3. – С. 81–89.

Елен Р. Даніелс і Кей Стаффорд. Створення інклюзивних класів (програми собистісно

зорієнтованої освіти дітей від 0 до 10 років “Крок за кроком”) // Кроки до компетентності та

інтеграції в суспільство: Науково-методичний збірник / Ред. кол. Н. Софій, І. Єрмаков та ін. –

К.: Контекст, 2000. – С. 308–318.

Миронова С., Завальнюк О. Ставлення студентів і педагогів до проблем інклюзивної освіти

дітей з порушеннями психофізичного розвитку / С. Миронова, О. Завальнюк // Дефектологія. –

– №1. – С. 8–11.

Савчук Л. Компетентнісний підхід у підвищенні кваліфікації педагогів до запровадження

інклюзивної моделі навчання дітей з ООП / Л. Савчук // Нова педагогічна думка. – 2010. – №1.

– С. 98–101.

Синьов В., Бондар В. Тищенко В. Чи приживеться північноамериканська модель інклюзії? / В.

Синьов, В. Бондар, В. Тищенко // Рідна школа. – 2012. – № 8-9. – С. 20–27.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована