ПЕДАГОГІЧНІ РЕСУРСИ ЗМІСТУ БУКВАРЯ ТА ЧИТАНОК У КОНТЕКСТІ ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Khrystyna Bedrii

Анотація


Стаття  присвячена  актуальній  темі  сьогодення  –  патріотичному  вихованню учнів  ЗОШ  І  ступеня  та  аналізу  у  даному  контексті  педагогічних  ресурсів  змісту букварів  і  читанок  як  перших  підручників  із  формування  в  дитини  уявлень  про навколишній  світ.
Ключові слова:  патріотичне виховання, початкова школа, молодші    школярі, підручники,  буквар,  читанка.


Посилання


Вашуленко М.С. Буквар: підручник для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.С. Вашуленко, О.В.

Вашуленко. – К.: Видавничий дім “Освіта”, 2012. – 152 с.

Вашуленко М. Супутник букваря: навч. посібник для 1 кл / М. Вашуленко, В. Вашуленко. – К.:

КІМО, 2004. – 96 с.

Захарійчук М. Буквар: підручник для 1 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. Захарійчук, В.

Науменко – К.: Грамота, 2012. – 176 с.

Концепція національно-патріотичного виховання дітей та молоді. – [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2015/06/16/naczionalno-patriotichne-

vixovannya.

Савченко О.Я. Літературне читання: підручник для 2 кл. / О.Я. Савченко. – К. : Видавничий

дім “Освіта”, 2012. – 160 с.

Савченко О.Я. Читанка: підручник. для 3 кл. – К.: Освіта, 2004 – Ч. 2. – 175 с.

Савченко О.Я. Читанка: підручник. для 4 кл. – К.: Освіта, 2004 – Ч. 2. – 175 с.

Фізеші О.Й. Виховна спрямованість змісту букварів в українських школах Закарпаття (друга

половина ХІХ – кінець ХХ століття): автореф. канд. пед. наук: 13.00.01 / О.Й. Фізеші. – Івано-Франківськ, 2004. – 20 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована