ЄДНІСТЬ ЗАКОНІВ, ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ І ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ

Volodymyr Kostiv

Анотація


У  статті  розкрито  сутність  суспільного,  педагогічного  та  синергетичного
законів  формування  базової  культури  особистості,  закономірностей  і  принципів соціального  виховання зростаючого  покоління.
Ключові  слова:  закон,  закономірність,  принцип,  суспільний  закон  формування базової  культури  особистості,  педагогічний  закон  виховання  інтегративних  якостей дітей  і  молоді,  синергетичний  саконсамовиховання,  самовдосконалення  інтегративних
якостей  особистості.


Посилання


Будон Р. Место беспорядка. Критика теорий социального изменения / Р. Будон; [пер. с фр. М.

Кириченко; науч. ред. М. Черныш]. – М.: Аспект Пресс, 1998. – 284 с.

Гончаренко С. Педагогічні закони, закономірності, принципи : сучасне тлумачення /

С. Гончаренко. – Рівне : Волинські обереги, 2012. – 192 с.

Князева Е. Основания синергетики. Режимы с обострением, самоорганизация, темпомиры / Е.

Князева, С. Курдюмов. – СПб.: Алетейя, 2002. – 414 с.

Костів В. Сучасні аспекти виховання в національній школі / В. Костів // Шлях освіти. – 1999.

– № 3. – С. 2–8.

Костів В. Формування громадянської культури особистості (культурологічно-синергетичний

підхід) / В. Костів. – Івано-Франківськ, 2015. – 432 с.

Пригожин И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой / И. Пригожин,

И. Стенгерс; [пер. с англ.; изд. 4-е, стереотип.]. – М.: Едиториал УРСС, 2003. – 312 с.

Фуштей Л. Теорія та історія соціального виховання : методичні рекомендації / Л. Фуштей, В.

Костів. – Івано-Франківськ: Видавець “Підприємець Костів В.В.”, 2009. – 128 с.

Чалий О. Синергетичні принципи освіти та науки : монографія / О. Чалий. – К.: АТ “Віпол”,

– 253 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована