ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ ТВОРЧО СПРЯМОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНИКА

Oleksandr Semenov

Анотація


У  статті  досліджено  роль  освітнього  середовища  у  формуванні  творчо

спрямованої  особистості  дитини  старшого  дошкільного  віку .  З’ясовано,  що  освітнє середовище  позашкільного  навчального  закладу  має  багатокомпонентну  структуру, складається  із  взаємопов’язаних  компонентів:  креативний,  ігровий,  розвивальний, афективно-емоційний.  Констатовано,  що  освітнє  середовище  позашкільногонавчального  закладу  виконує  в  суспільстві  особливі  значущі  функції,  які  дають  нам підстави  розглядати  його  як  важливий  чинник  формування  творчо    спрямованої  особистості  дитини  5-го  року  життя.  Перспективи  подальших  наукових  досліджень вбачаємо  у  розкритті  психолого-педагогічних  характеристик  творчого  потенціалу особистості  педагога  у позашкільному  навчальному  закладів.

Ключові  слова:  освітнє  середовище  позашкільного  навчального  закладу,  творчоспрямована  особистість  старшого  дошкільника,  компоненти  освітнього    середовища,функції  освітнього  середовища.


Посилання


Белова Е. С. Исследование структурных компонентов одаренности и условий ее развития в

младшем дошкольном возрасте / Е. С. Белова // Теоретическая и экспериментальная

психология. – 2009. – Т.2- № 3. – С.58–68.

Дружинин В. Н. Психология общих способностей / В. Н. Дружинин – Санкт-Петербург, 2000.

Моляко В. О. Функціональна модель формування полікультурної компетентності школярів / В.

О. Моляко // Рідна школа, 2005 – № 6. – С. 10–12.

Пономарев Я. А. Психология творчества / Я. А. Пономарев. – М. : Наука, 1976. – 303 c.

Роджерс К. Г. Взгляд на психотерапию. Становление человека. / К. Г. Роджерс – М. : Прогресс,


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована