ІНКЛЮЗИВНЕ НАВЧАННЯ: ПЕРШІ КРОКИ

Tetiana Kudiarska

АнотаціяУ статті висвітлено проблему необхідності навчання дітей з особливими
потребами; визначено завдання, які стоять перед педагогами для забезпечення   єдиного  освітньо-корекційного  простору  та  доцільність  використання  інноваційних  технологій
у роботі  з дітьми з метою покращення сприймання  ними інформації.
Ключові слова: інклюзія, інклюзивне навчання, спеціальна освіта,    діти з особли-вими  освітніми  потребами,  корекція,  превентивні  заходи,  корекційно-розвивальнаробота.


Посилання


Чільне місце в інклюзивній формі навчання повинна займати корекційно-розвивальна робота з дітьми, які мають певні порушення психофізичного

розвитку .

Діти з психофізичними порушеннями потребують постійного соціально-медико-педагогічного супроводу впродовж навчання та життя.

Система корекційної роботи з дітьми потребує спільних дій педагогів з

батьками та громадськістю.

В основі навчання дітей із психофізичними порушеннями повинен лежати

полісенсорний підхід, тобто поєднання способів наочного, аудіовізуального та

кінетичного сприймання матеріалу дітьми.

Конвенція про права дитини. // Інформаційний збірник Міністерства освіти України. – 1995. –

№ 9. – С.3–25.

Бишова Т., Кондратюк О., Мосієнко М. Інноваційні технології в початковій школі. – К.:

Шкільний світ. – 2008.

Єфремова В. Система роботи з психофізичного розвитку дитини. – Тернопіль, 2007. – 156 с.

Кірик М. Арт-терапія як засіб навчання і виховання молодших школярів / Кірик М. – Івано-Франківськ: Гірська школа Українських Карпат [науково-методичний журнал] № 4–5, 2008–

– С. 441–445.

Ковальчук В. Інноваційні підходи до організації навчального процесу. – К.: Шкільний світ,

– 128 с.

Ливаренко Л. Особистісно орієнтовані технології у формуванні комунікативних

компетентностей. – Дефектолог. – 2007. – № 11, С. 20–23.

Мерло-Понті М. Феноменологія сприйняття. – К., 2001. – 552 с.

Петрик Н. Корекційне навчання дітей з особливими потребами. Інноваційні підходи. –

Дефектолог. – 2009. – № 1, С.20–22.

Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. – К.: Шкільний світ. –

Хіминець В., Кірик М. Інновації в початковій школі. – Тернопіль, 2009. – 308 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована