ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ З УЧНЯМИ ПОЧАТКОВОХ ШКОЛИ

Tamara Marchii-Dmytrash

АнотаціяУ  статті  проаналізовано  форми  організації  навчальної  діяльності  молодших школярів  у  процесі  вивчення  ними  іноземної  мови  за  кількістю  учасників  навчання (індивідуальна,  парна,  групова,  фронтальна)  та  за  зовнішніми  характеристиками навчального  процесу  (урок,  гра,  гурток,  домашня  робота  тощо).  Конкретизовано
особливості  уроків  іноземної  мови  в  початковій  школі.  Акцентовано  на  необхідності врахування  психологічних  особливостей  учнів  у  процесі  організації  різних  форм навчальної діяльності  та визначено  основні  проблеми у процесі  взаємодії  з  ними.
Ключові  слова:  навчальна  діяльність,  форма,  іноземна  мова,  початкова  школа, вчитель іноземної  мови, молодший  школяр,  урок, гра, гурток,  домашня  робота.

Посилання


Басіна А. Методика викладання іноземної мови в початковій школі / А. Басіна. – К.: Шкільний

світ, 2007. – 128 с.

Калініна Л. В. English After Classes: методичний посібник для позакласної роботи на

початковому етапі загальноосвітньої школи: у 3 кн. Кн. 1 / Л. В. Калініна, І. В. Самойлюкевич,

Л. І. Березенська. – Харків: Веста : Ранок, 2003. – 192 с.

Лозова В. І. Теоретичні основи виховання і навчання / В. І. Лозова, Г. В. Троцко. – Харків :

ОВС, 2002. – 400 с.

Матішак М. В. Варіативність організаційних форм навчальної діяльності учнів 6–7-річного

віку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.09 “Теорія навчання”

/ М. В. Матішак. – К., 2008. – 20 с.

Роман С. В. Планування та аналіз навчального процесу з іноземної мови у початковій школі

(на матеріалі англійської мови): навч. посібник / Роман С. В. – Горлівка: ГДПІІМ, 2003. – 108с.

Український педагогічний словник / [авт.-уклад. Гончаренко С. У.]. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

Ярошенко О. Г. Педагогічні основи групової навчальної діяльності школярів (на матеріалі

вивчення хімії): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра пед. наук: спец. 13. 00. 01 “Теорія

та історія педагогіки”; 13.00.02 “Теорія та методика навчання (хімії)” / О. Г. Ярошенко.

– К., 1998. – 33 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована