ФІЛОСОФСЬКІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНЦЕПЦІЇ СТЕПАНА БАЛЕЯ (1885–1952 рр.)

Nataliia Fanenshtel

Анотація


Стаття є спробою автора на основі аналізу наукових праць С. Балея дослідити
філософські та психологічні засади його педагогічної концепції. Зокрема, виявлено вплив
гуманістично-антропологічних ідей кінця ХІХ початку ХХ століття на філософські
погляди вченого. З’ясовано роль професора К. Твардовського та традицій Львівсько-Варшавської філософської школи у спрямуванні наукових інтересів С. Балея у бік
психології. Обґрунтовано потребу комплексного дослідження педагогічних ідей
С. Балея з огляду на їх актуальність для побудови національної системи освіти
України.
Ключові слова: психотехніка, виховний контакт, психологія виховання
(педагогічна психологія), психологія віку дозрівання, суспільна психологія.
Постановка проблеми.Ім’я академіка С. Балея залишаєт

Посилання


Балей С. Експеримент в науці психольогії / Степан Балей // Зібр. пр. : у 5 т., 2 кн. –

Л. ; О., 2002. – Т. 1. – С. 151–170.

Балей С. З психольогії творчості Шевченка / Степан Балей // Зібр. пр. : у 5 т., 2 кн.

– Л. ; О., 2002. – Т. 1. – С. 174–210.

Балей С. Новий ідеалізм Айкена / Степан Балей // Зібр. пр. : у 5 т., 2 кн. – Л. ; О.,

– Т. 1. – С. 130–138.

Балей С. Поняттє етичного добра і зла в сучасній фільософії / Степан Балей // Зібр.

пр. : у 5 т., 2 кн. – Л. ; О., 2002. – Т. 1. – С. 139–150.

Балей С. Потреби розвитку психотехніки у Польщі / Степан Балей; [пер. з пол.

М. Верніков] // Зібр. пр. : у 5 т., 2 кн. – Л., 2009. – Т. 2. – С. 174–181.

Балей С. Психольогія характеру / С. Балей // Зібр. пр. : у 5 т., 2 кн. – Л. ; О., 2002. –

Т. 1. – С. 426–434.

Верников М. М. Життя і наукова діяльність академіка Степана Балея: [передм. до

зібр. пр.] / С. Балей // Зібр. пр. у 5 т., 2 кн. / М. М. Верников. – Л. ; О., 2002. – Т. 1. – С. 19–79.

Штерн У. Дифференциальная психология и ее методические основы / Уильям

Штерн; пер. с нем. – М.: Наука, 1988. – 336 c. – (Памятники психологической мысли).

Baley S. Osobowość /Stefan Baley. – Lwów : Licealna Biblioteczka Filozoficzna, 1939.

– T. 5. – 36 s.

Baley S. Psychologja kontaktu wychowawczego: [scrypty z wykładów wygłoszonych w

trzym. jesiennym i zimowym roku akadem. 1930/1931] /Stefan Baley; [oprac. A. Poznańska]. –

Warszawa: Koło Pedagogiczne Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, 1931. – 72 s.

Baley S. Psychologia wychowawcza w zarysie /Stefan Baley. – [wyd. 3-е]. – Warszawa:

PWN, 1958. – 415 s.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована