СПІВПРАЦЯ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ІЗ ПРАВОСЛАВНОЮ ЦЕРКВОЮ З МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ПІВДНЯ УКРАЇНИ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧ. ХХ СТОЛІТТЯ)

Hanna Yermak

Анотація


У статті розглянуто законодавчі акти щодо діяльності громадських об’єднань уХІХ – поч. ХХ століття, висвітлено значущість взаємодії діячів православної Церквита представників громад у духовно-моральному вихованні молоді. Розкритонеобхідність використання морального та патріотичного потенціалу у вихованнімолоді, як необхідних елементів системи духовно-морального виховання підростаючогопокоління. Наголошується, що вивчення досвіду співпраці громадських організацій,Церкви та школи має не тільки науковий, а й практичний інтерес для сучасної системиморального виховання.

Ключові слова: громадські організації, моральне виховання, православна Церква,учнівська молодь.


Посилання


Алфавитный указатель действующих и руководственных канонических постановлений, указов, определений и распоряжений Святейшего Правительствующего Синода (1721-1901г. включительно) и гражданских законов, относящихся к духовному ведомству православного исповедания / [3-е изд., испр. и доп. содержанием узаконений и распоряжений последнего времени / составил С.В. Калашников].  Спб.: Издание книгопродавца И. Л. Тулузова, 1902.  570 с.

Правила о православних братствах и положение о приходских попечительствах при православних церквах / [указ императора]. - Спб.: В Синодальной типографи, 1881.  16 с.

Римский С.В. Российская церковь в эпоху великих реформ (Церковные реформы в России 1860-1870-х годов) / С.В. Римский. – М.: Крутицкое Патриаршее Подворье, 1999. – 568 с.

Суворов Н. Учебник церковного права / Н. Суворов. – М.: Печатная А.И. Снегиревой, 1908. – 476 с.

Узаконения и распоряжения правительства и высшего церковно-школьного управления по делам церковных школ. Вып. 5: за 1906 год / [Бесплатное приложение к журналу “Народное образование”  за Февраль, 1907].  Спб.: Редакция журнала «Народное образование, 1907.  72 с.

Узаконения и распоряжения правительства и высшего церковно-школьного управления по делам церковных школ. Вып. 8: за 1909 год / [Б. в.], 1909. - 64 с.

Узаконения и распоряжения правительства и высшего церковно-школьного управления по делам церковных школ. Вып. 9: за 1910 год / [Бесплатное приложение к журналу “Народное образование”  за Февраль, 1911].  Спб.: Редакция журнала “Народное образование”, 1911.  124 с.

Узаконения и распоряжения правительства и высшего церковно-школьного управления по делам церковных школ Вып. 10: за 1911 год / [Бесплатное приложение к журналу “Народное образование”  за Январь, 1912].  Спб.: Синодальная типография, 1912.  99 с.

Узаконения и распоряжения правительства и высшего церковно-школьного управления касающиеся церковных школ Вып. 13: за 1914 год / [Бесплатное приложение к журналу “Народное образование”  за Февраль, 1915].  Петроград, 1915.  135 с.

Узаконения и распоряжения правительства и высшего церковно-школьного управления касающиеся церковных школ Вып. 14: за 1915 год. Петроград: Редакция журнала “Народное образование”, 1916.  112 с.

Федорчук О.О. Православ’я в становленні культури Півдня України (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття): дис. … канд. іст. наук: 07.00.01 / Федорчук Оксана Олександрівна. – Миколаїв, 2005. – 220 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована