ДІЯЛЬНІСТЬ МАЛОКОМПЛЕКТНОЇ ШКОЛИ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТ.)

Liubov Prokopiv

Анотація


Стаття розкриває проблеми сучасного стану сільських малокомплектних шкіл.Автор пропонує декілька етапів діяльності малокомплектних шкіл України: 1949 –1958 рр., 1958 – 1985 рр., 1985 – 1991 рр., 1991 – 2010 рр. В основі класифікаціїпокладено роль державного та освітнього секторів у створенні, підтримці такоготипу шкіл на селі.

Ключові слова: малокомплектна школа, малочисельна школа, етапи діяльності,освіта, сільська школа.


Посилання


Біда О. Підготовка студентів до організації самостійної роботи учнів малокомплектних шкіл / О. Біда, Л. Прокопенко // Формування у майбутніх учителів початкової школи навчально-методичних компетентностей // Наукові записки. Серія: Педагогіка. – 2009. – № 5. – С. 105 – 108

Гупан Н. До періодизації розвитку історико-педагогічного процесу в Україні // Шлях освіти. – 1999. – № 1. – С. 45 – 49.

Закон України “Про загальну середню освіту” // Нормативно-правове забезпечення освіти: у 4 ч. / гол. ред. В. В. Григораш – Х.: Основа, 2004. – Ч. 1: Доктрина, закони, концепції. – С. 59–86.

Іванюк Г. Соціально-педагогічні засади розвитку сільської школи в Україні (1958–2000 рр). / Г. Іванюк – К.: Педагогічна думка, 2007. – 408 с.

Постанова Кабінету Міністрів України від 20 липня 1999 року №1305 “Про розвиток сільської загальноосвітньої школи” та “Комплексний план заходів щодо розвитку загальноосвітніх навчальних закладів у сільській місцевості в 1999-2005 роках” [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/laws/_1305.doc

Присяжнюк Л. А. Підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації інтегративного підходу у викладанні предметів художньо-естетичного циклу в класах-комплектах // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – Вип. 21. – Житомир, 2005. – С. 125–129

Про підсумки розвитку загальної середньої та дошкільної освіти у 2007–2008 навчальному році та завдання на 2008–2009 навчальний рік: інформаційно-аналітичні матеріали до підсумкової колегії МОН України [Електронний ресурс] / за заг. ред. І. О. Вакарчука. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/main.php?query= kolegia

Савченко О. Я. Сучасний урок у початкових класах / О. Я. Савченко. – К.: Магістр-S, 1997. – 256 с.

Сільська малочисельна школа: теоретико-методичний аспект: навч. метод. посібник / за заг. ред. Н. С. Побірченко. – Умань: ПП Жовтий, 2011 – 212 с.

Статистичні дані про середні, дошкільні та позашкільні заклади освіти системи Міністерства освіти країни (1992 – 1996). – К., 1997. – С. 10.

Сухомлинська О. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем / О. Сухомлинська. – К.: А.П.Н., 2003. – 68 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована