ПЕДАГОГІЧНІ КАТЕГОРІЇ У НАВЧАЛЬНИХ КУРСАХ ЕТИКИ ДІЯЧІВКИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ XVII-XVIII СТОЛІТТЯ

Iryna Yakovenko

Анотація


У статті проаналізовано педагогічні категорії: “мета життя”, “моральнічесноти”, “моральне благо”, “добро” і “зло”, “вчинки”, “звички”, “поведінка”.

Ключові слова: благо, Києво-Могилянська академія, мета життя, курси етики,педагогічні категорії.


Посилання


ІР НБУ. Ф. 301. Georgio Koniski. Philosophia moralis seu ethica / Philosophia juxta numerum quatuor facultatum quadripartita complctens logicam, ethicam, physicam, et metaphysicam tradita in Academia Kijoviensi sub auspiciis illustrissimi domini Metropolitae Tymothej Szczerbacki ejusdem academiae nutrioris munificentissimi anno 1749, septembri 20 Sub Reverendissimo Patre Georgio Koniski. - арк. 68-81 зв.

Кашуба М.В. З історії боротьби проти унії XVII-XVIII ст. / М.В. Кашуба.  К.: Вид-во “Наукова думка”, 1976.  169, [2] с.  Включ. покажч.

Памятники этической мысли на Украине XVII  первой половины XVIII ст. / [Сост., пер. с лат., всуп. ст. и прим. М.В. Кашубы].  К.: Изд-во “Наукова думка”, 1987.  528 с.

ІР НБУ. Ф. 301. Prokopowitz Theophanes. Philosophiae peripateticae facultas 4ta ethica sive scientia moralis traditainacademiaKioviensianno 1708 // Philosophia peripatetica juxta numerum quatuor facultatum quadripertita continens logicam, physicam, metaphysicam et ethicam, tractata et tradita ad mentem principis philosophorum Aristotelis Stagiritae Kijoviae in Alma et Orthodoxa Academia Mohileana Annis 1707 et 1708. - арк. 249-253 зв.

Прокопович Феофан. Філософські твори: У 3 т. / Феофан Прокопович; [ред. В.І. Шинкарук; пер. з лат. В.П. Маслюк, І.В. Паславський].  К.: Вид-во “Наукова думка”, 1979-1981.  Т.2.  Логіка. Натурфілософія або Фізика. Етика. 1979.  С. 505-515

Стратій Я.М. Розвиток філософської та політико-правової думки в Києво-Могилянській академії / Я.М. Стратій // Київські обрії: історико-філософські нариси.  К.: Вид-во “Стилос”, 1997.  С. 61-75.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована