РЕКРЕАЦІЙНИЙ ТУРИЗМ У ЗМІСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХКОМПЕТЕНЦІЙ ВИПУСКНИКІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “ТУРИЗМ”

Oksana Boichak

Анотація


У статті охарактеризовано сучасний стан підготовки фахівців для сферирекреаційного туризму на прикладі спеціальності “Туризм”, визначено вплив дисциплінблоку рекреації на підготовку фахівців сфери рекреаційного туризму.

Ключові слова: туризм, рекреаційний туризм, туристична галузь, професійнапідготовка.


Посилання


Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/

Енциклопедичний словник-довідник з туризму. Автори-укладачі: Смолій В. А., Федорченко В. К., Цибух В. І. – К.: Видавничий Дім “Слово”, 2006. – 372 с

Кобзова С. М. Роль дисциплін блоку рекреації у підготовці фахівців сфери туризму та готельного господарства до професійної діяльності. / С. М. Кобзова // Вісник Луганського національного Університету ім. Тараса Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Частина ІІІ. – 2013. – № 18 (277). – С. 50–59.

Про заходи щодо пріоритетного розвитку освіти в Україні: Указ Президента України від 30 вересня 2010 р. № 926. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.rada.gov.ua.

Сокол Т. Г. Напрями професійної підготовки фахівців туризму у вищих навчальних закладах України. / Т. Г. Сокол // Економіка. Управління. Інновації. – 2011. – № 2 (6).


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована