ВПЛИВ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІОНОМІЧНОЇ СФЕРИ

Olena Gomonjuk

Анотація


Одним із інноваційних підходів, здатним формувати активну, творчу,самодостатню особистість, є інтерактивне навчання, що реально забезпечує перехід від педагогіки знаннєвої до розвивальної, до опанування студентами умінь і навичок,саморозвитку особистості. Інтерактивне навчання – це діалогове навчання, котре заперечує домінування як одного виступаючого, так і однієї думки над іншою та80передбачає постійну, активну взаємодію, взаєморозуміння викладача і всіх студентів–учасників процесу навчання. У статті розкривається значення інтерактивних технологій у формуванні професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери.

Ключові слова: інтерактивних технологій, професійно-педагогічна культура,майбутні фахівці, соціономічна сфера.


Посилання


Вузовское обучение. Проблемы активизации / Под ред. Б. В. Бокутя, С. И. Сокоревой, Л. А. Шеметкова, И. Ф. Харламова – Минск: Университетское образование, 1989. – 108 с.

Єльникова О. В. Управління впровадженням інтерактивних освітніх технологій в навчальний процес загальноосвітнього навчального закладу : Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 /О. В. Єльнікова - Центральний ін-т післядипломної педагогічної освіти України. – К., 2005. - С. 2–3.

Золотарьова О. П. Інтерактивне навчання в системі нових технологій. //Гуманізація навчально-виховного процесу. - Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2006. – С. 24–25.

Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – Київ, 2005. – 189 с.

Сластенин В. А., Подымова Л. С. Педагогика инновационной деятельности.- М.,1997. – С. 45–48.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована