ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА В УГОРСЬКИХ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ: З ДОСВІДУ РОБОТИ

Hanna Rego

Анотація


У статті розкрито досвід роботи дошкільного закладу Кертвийеші м. Комло (Угорщина). Виокремлено етапи та умови успішного впровадження інклюзивної освіти. Охарактеризовано чинники успішного інтегрування дітей з особливими потребами внавчально-виховне середовище дошкільного закладу. Розкрито позитиви й утруднення звпровадження інклюзивного навчання в дошкільний навчальний заклад.

Ключові слова: дошкільні заклади, діти дошкільного віку, дошкільна освіта, інклюзивна освіта, діти з особливими потребами.


Посилання


Декларація про права інвалідів (проголошена ООН 9 грудня 1975 року)

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_117 (12.08.2014).

Загальна декларація прав людини (проголошена ООН 10 грудня 1948 року): www.minjust.gov.ua/udhra/udhr.html (12.08.2014).

Закон України «Про дошкільну освіту» (Редакція від 05.12.2012, підстава 5460-17) www.zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 (12.08.2014).

Закон України “Про освіту” (прийнятий 23 травня 1991 року N 1060-XII) www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1060-12 (12.08.2014).

Закон України "Про освіту осіб з обмеженими можливостями здоров'я (спеціальну освіту)" (від 05.10.2004р. №6218) http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fdnz9.edu.vn.ua%2Fuploads%2Ftiger-1329666861.doc (12.08.2014).

Закон України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (21 березня 1991 року N 875-XII) www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=875-12 (12.08.2014).

Закон України “Про охорону дитинства” (прийнятий 26 квітня 2001 року N 2402-III) www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2402-14 (12.08.2014).

Закон України “Про реабілітацію інвалідів в Україні” (прийнятий 6 жовтня 2005 року N 2961-IV) www.zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2961-15 (12.08.2014).

Конвенція ООН про права дитини (прийнята 20 листопада 1989 року, ратифікована Постановою Верховної Ради України від 27 лютого 1991 року)

www.chl.kiev.ua/UKR/konv_u.htm (12.08.2014).

Концепція державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими потребами (схвалена рішенням колегії Міністерства освіти і науки та Президії Академії педагогічних наук України 23.06.99) www.znz.edu-ua.net/storage/195.doc (12.08.2014).

Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки (схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12 липня 2006 року №396-р) www.uazakon.com/document/fpart15/idx15806.htm (12.08.2014).

Постанова Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів” (від 12 жовтня 2000 р. N 1545)

www.znz.edu-ua.net/storage/95.txt (12.08.2014).

Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів (прийняті резолюцією 48/96 Генеральної Асамблеї від 20 грудня 1993 року)

www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=995_306. (12.08.2014).

Karlovitz János Tibor: Multikulturális nevelés és andragógia, In: Migheller Magdolna (szerk.): Körös tanulmányok, Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar, Békéscsaba, 2006. – о. 25-35.

Torgyik Judit: Multikulturális nevelés, interkulturális tartalmak, In: Torgyik Judit (szerk.): Multikulturális tartalmak a pedagógiában, Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Budapest, 2008. – о. 9-25.

Torgyik Judit, Karlovitz János Tibor: Multikulturális nevelés, Bölcsész Konzorcium, Budapest, 2006. – 226 o.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована