FORMALNA I NIEFORMALNA EDUKACJA OBYWATELSKAW DOBIE GLOBALIZACJI

Kshyshtof Jushchak

Анотація


Проблема освіти сьогодні перебуває у центрі уваги як в організаторів громадянського життя, так і у дослідників. Посилюється розуміння необхідності увихованні розумної та мислячої людини. Це у свою чергу вимагає більш інтенсивноїпідготовки у сфері громадянської освіти, котра повинна починатись у родині, місцевому середовищі, а потім зосереджуватись у інституційній формі та неформальному оточенні. Таке виховання має плюралістичний характер, а також виховує людину гармонійну, яка вміє пошановувати права кожного члена суспільства.

Ключові слова: формальна та неформальна суспільна освіта, демократія,громадянське суспільство, суспільна активізація.


Посилання


Działalność społeczna Polaków. Komunikat z badań, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_010_10.PDF

Edukacja obywatelska w Polsce z uwzględnieniem potrzeb osób starszych, Bazaprojektów.eu/upload/ download/ Edukacja obywatelska.

Kaliński M., Edukacja obywatelska w siłąch zbrojnych RP jako istotny element edukacji dla bezpieczeństwa, (w:) Kusztelak A. (red.), Edukacja dla bezpieczeństwa, życia, nauki i pracy, Poznań 2005.

Lewowicki T., Przemiany oświaty, Warszawa 1994.

Makowski G., Pazderski F. (red.), Inspirator obywatelski. Przewodnik po nieformalnej edukacji obywatelskiej w bibliotekach publicznych i nie tylko…, Warszawa 2011.

Menz M., Czy polskiej szkole potrzebna jest edukacja obywatelska, (O potrzebie zachowania wiedzy o społeczeństwie słów kilka), www.edupress.pl/download/gfx/edupress/pl/defaultopisy/.../3177.pdf.

Napiontek O., Co to są kompetencje społeczne i obywatelskie i dlaczego są ważne? Fundacja Civis Polonus.

Projekt wspólnych wytycznych dotyczących EO przyjęty na 20‐tej Sesji Stałej Konferencji Ministrów Edukacji Rady Europy, Kraków, Polska, październik 2000 r.

Przewłocka J., Zaangażowanie społeczne Polaków w roku 2010: Wolontariat, filantropia, 1%. Raport z badań, Warszawa 2011.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U z dnia 30 sierpnia 2012 r., poz. 977.

Solarczyk-Szwec S., Edukacja obywatelska młodzieży i dorosłych wobec przemocy politycznej – działania na pograniczu aktywności społecznej, oświatowej i kulturalnej, (w:) Rocznik Andragogiczny 2007.

Skandynawowie najbardziej ufni i najszczęśliwsi. Polska na dole rankingu http://wyborcza.pl/1,134642,15949239.

Wiłkomirska A., Wiedza obywatelska młodzieży w Polsce i na świecie – komunikat z badań międzynarodowych, „Forum Oświatowe”, 1(44), 2011.

Zaufanie społeczne. Komunikat z badań, http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_029_10.PDF.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована