ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТНЬОЇ КУЛЬТУРИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДНЗ

Liudmyla Mashkina

Анотація


У статті висвітлено актуальні проблеми формування інноваційної освітньої культури педагога. Звернено увагу на інновації та інноваційну діяльність в умовахгуманістичної парадигми освіти. Визначено принципи формування інноваційної культури педагога, зокрема принцип рефлексії, орієнтувально-пошукової позиції, формуванняпедагогічних ситуацій та ін., акцентовано на складових інноваційного середовища школи, як-от: висококваліфіковані кадри, матеріально-технічна та інформаційна база. Викладено критерії діагностики інноваційної культури, зокрема можливості досягнення власного успіху, спільні цілі, традиції, цінності та ін.

Ключові слова: інноваційна освітня культура, педагог, принципи, критерії інноваційної культури.


Посилання


Гончаренко С. Український педагогічний словник. / С. Гончаренко. – К.: Либідь, 1997. – 376 c.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології: навчальний посібник / І. М. Дичківська. – К.: Академвидав, 2004. – 350 с.

Освітній менеджмент: навчальний посібник / За ред. Л. Даниленко, Л. Карамушки. – К. : Шкільний світ, 2003. – 400 с.

Пригожин А. И. Нововведения: стимулы и препятствия (Социальные проблемы инноватики) / А. И. Пригожин. – М.: Политиздат, 1989. – 271 с.

Яковенко В. Б. Введение в инновационные технологии / В. Б. Яковенко. – К. : Изд-во Европ. ун-та, 2004. – 134 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована