ФОРМИРОВАНИЕ ГЕНДЕРНЫХ СТЕРЕОТИПОВ В ПРОЦЕССЕ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ

Elvyra Zaredynova

Анотація


У даній статті розкривається гендерний підхід в педагогіці, аналізується сучасний стан суспільства, яке актуалізувало вивчення гендерних характеристик стосунків дітей дошкільного та молодшого шкільного віку. Здійснено аналіз дослідження останніх десятиліть, який свідчить про те, що статеворольова ідентифікація є найважливішим етапом для подальшого становлення особистості. Проаналізовано діяльність сучасної школи в аспекті вирішення проблем гендерної освіти та виховання дітей і учнівськоїмолоді. Авторами розглядається проблема взаємовідносин представників різної статіта гендерного розвитку дитини в контексті навчання і виховання, вплив освітніх тасоціальних інститутів на процес формування гендерної ідентичності та соціалізації.Розглядається співвідношення понять “біологічна стать”, “соціальна стать”,“гендерні стереотипи”, “гендерна/статеворольова соціалізація”. Виділено фази,критерії статеворольової соціалізації. В якості висновків підкреслюється необхідність здійснення спільного виховання і навчання дітей різної статі, проведення певних занять(або частини занять) у мікрогрупах, що складаються окремо з хлопчиків, окремо здівчаток, щоб вони, перебуваючи укупі з представниками своєї статі, могли розкритися, вивчити характер, стиль поведінки однолітків і скласти вірне уявлення про своєгендерне і в теж час могли в класі взаємодіяти один з одним. Усе це буде спрямовано наформування статеворольової ідентифікації особистості дитини та вміння взаємодіяти з представниками своєї та протилежної статі.

Ключові слова: гендер, соціалізація, гендерна ідентифікація, гендерні стереотипи.


Посилання


Безруких Е. Б. Понимание гендерных стереотипов в педагогике [Текст] / Е. Б. Безруких // Молодой ученый. – 2012. – № 4. – С. 397 – 399.

Градусова Л.В. Гендерная педагогика / Л.В. Градусова. – М. : Наука, 2011. – 175 c.

Ерофеева Н.Ю. Гендерная педагогика / Н.Ю. Ерофеева : Учебное пособие. – Ижевск : ERGO, 2010. – 312 c.

Клецина И.С. Гендерная социализация. Учебное пособие / И.С. Клецина. – СПб, изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 1998. – 92 с.

Коротаева А.И. Роль гендерных стереотипов в конструировании отношений учащихся [Текст] / А.И. Коротаева // Вестник университета (Государственный университет управления) – М. : ГУУ, 2011. – № 19 – С. 74 – 76.

Меренков А.В. Социология стереотипов / А.В. Меренков. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2001. – 290 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована