ІННОВАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

Nataliia Malynovska

Анотація


У статті розкрито суть та необхідність проектування навчального процесу для підвищення професійного рівня студентів та визначено сутність і ознаки інноваційних педагогічних технологій як об’єкта проектування.

Ключові слова: проектування, педагогічна технологія, інновація, аксіоматичне моделювання, педагогічна праксіологія, інформаційно-комп’ютерні технології.


Посилання


Даниленко Л.І. Теорія і практика інноваційної діяльності в загальній середній школі // Управління освітою. 2001. - No3. – С. 18-24.

Закон України "Про вищу освіту" №1187-2 від 21.01.2013.

Закон України "Про освіту" №1060-XII, із змінами вiд 11 червня 2008р.

Козлов, И. Педагогический опыт А. Макаренко / И. Козлов. – М. : Просвещение, 1987. – 68 с.

Монахов В. М. Технологические основы проектирования и конструирования учебного процесса : монография / В. М. Монахов. – Волгоград : Перемена, 1995. – 152 с.

Докучаєва В. В. Проектування інноваційних педагогічних систем у сучасному освітньому просторі: Монографія. – Луганськ, 2005. – 299 с.

Заир-Бек Е. С. Теоретические основы обучения педагогическому проектированию: Автореф. дисс. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 / СПб., 1995. – 48 c.

Дука Н. А. Педагогическое проектирование как условие подготовки будущего учителя к инновационной деятельности: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Омский госуд. пед. ун-т.– Омск, 1999. – 26 с.

Саранов А. М. Инновационный процесс как фактор саморазвития современной школы: методология, теория, практика: Монография. – Волгоград: Перемена, 2000. – 259 с.

Шапран О.І. Інноваційні педагогічні технології: теорія та практика використання у вищій школі: [монографія] / Шапран О.І., Доброскок І.І., Коцур В.П., Нікітчина С.О. – Переяслав-Хмельницький, Видавництво С.В Карпук, 2008. – 285 с. – ISBN 978-966-8906-23-7


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована