KOMPETENCJE ZAWODOWE NAUCZYCIELI W UNII EUROPEJSKIEJ

Kshyshtof Jushchak

Анотація


У статті йдеться про суспільно-урядові зміни кінця ХХ початку ХХІ століття. Наголошується, що подібні явища мають місце у країнах європейського союзу.  Такі процеси спостерігаються у навчально-виховному процесі сучасної школи, вимагаючи перебудову процесу мислення, усвідомлення нової реальності, нових завдань і функцій суспільства.

Ключові слова: європейський союз, професійні компетенції, цивілізація, навчально-виховний процес.


Посилання


Dylak S., Wizualizacja w kształceniu nauczycieli, Wydawnictwo Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 1995.

Dylak S., Nauczyciel – kompetencje i kształcenie zawodowe, (w:) Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. Tom III, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.

Kwaśnica R., Wprowadzenie do myślenia o nauczycielu, (w:) Pedagogika. Podręcznik akademicki, Kwieciński Z., Śliwerski B. (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Kwiatkowska – Kowal B., Koncepcja zadaniowa kształcenia nauczycieli w uniwersytetach, (w:) Kwiatkowska H., Kotusiewicz A. (red.), Nauczyciele nauczycieli. Z teorii i praktyki kształcenia nauczycieli, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 1992.

Nowak-Dziemianowicz M., Wielki Przegrany Współczesności. Polski nauczyciel jako podmiot i przedmiot Kształcenia, (w:) Rudnicki P., Kutrowska B., Nowak-Dziemianowicz M. (red.), Nauczyciel: misja czy zawód? Społeczne i profesjonalne aspekty roli, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2008.

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2004.

Plewka Cz., Uwarunkowania zawodowego rozwoju nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2009.

Poprawa jakości kształcenia nauczycieli, Komunikat Komisji Rady i Parlamentu Europejskiego, Bruksela, 3.8.2007.

Prucha J., Pedeutologia, (w:) Pedagogika. Tom II. Pedagogika wobec edukacji, polityki oświatowej i badań naukowych, Śliwerski B.(red), Wydawnictwo GWP, Gdańsk 2006.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela.

Sielatycki M., Kompetencje nauczyciela w Unii Europejskiej, (w:) Sujak – Lesz K. (red.), Kształcenie nauczycieli w szkole wyższej. Wybrane zagadnienia, Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocław 2008.


Повний текст: PDF
18 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована