EDUCATION TO VALUES OF THE STUDENTS OF PEDAGOGY IN THE UNITING EUROPE

Andrzej Kokiel

Анотація


У статті висвітлено проблеми орієнтації на ціннісний підхід до викладання педагогіки у вищих навчальних закладах в умовах об’єднаної Європи.Ключові слова: об’єднана Європа, цінності, студенти, викладання педагогіки.

Посилання


J. H. Turner, Socjologia. Koncepcje i ich zastosowanie. Zysk i S-ka, 1998, Poznań, p. 203.

Za: M. Czerniawska, Inteligencja a system wartości. Trans Humana, Białystok 1995, p 20–22; M.

Misztal, Problematyka wartości w socjologii, Warszawa 1980, p. 37; Cz. Matusewicz, Psychologia wartości.

PWN, Warszawa - Poznań 1975, p. 76.

K. Ostrowska, W poszukiwaniu wartości. GWP, Gdańsk 1994, p. 14.

E. Wołodźko, Wartości w kształtowaniu osobowości podmiotów procesu wychowania. W: U.

Ostrowska (red.), Aspekty aksjologiczne w edukacji. UWM, Olsztyn 2000, p. 97-98.

A. Gurycka, System wartości młodzieży licealnej a oddziaływania szkoły. UW, Warszawa 1986, p. 21.

S. Ossowski, Z zagadnień psychologii społecznej. PWN, Warszawa 2000, p. 81.

W. Anasz, Wartości młodego pokolenia w dobie transformacji ustrojowej Polski. WSP, Częstochowa

, s. 64.

A. Sułek, Przemiany wartości życiowych. PWN, Warszawa 1979, p. 120.

J. Mellibruda, Poszukiwanie samego siebie. NK, Warszawa 1980, p. 183.

W. I. Thomas, F.Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 1. LSW, Warszawa 1976, p. 55.

W. Wesołowski, Wybrane problemy badań nad świadomością klas. „Studia Socjologiczne” 1974/ 2.p.

-94.

Ibidem, s. 93–94.

E. Gaweł – Luty, Przetwarzanie informacji społecznych dla ocen moralnych uczniów klas

młodszoszkolnych. WSP, Słupsk 1996, p. 42.

B. Skinner za: G. Mietzel, Wprowadzenie do psychologii. GWP, Gdańsk 1999, p.28.

P. Oleś, Wartościowanie a osobowość. Psychologiczne badania empiryczne. KUL, Lublin 1989 , s. 29.

S. Ossowski, op. cit., p. 81.

T. Strawa, Dojrzałość akademicka jako zbiór istotnych wartości w przygotowaniu profesjonalnym

studentów. Pedagogium, Szczecin 1997, p. 70-74.

Ibidem, p. 97-98.

K. Juszcak, Nauczyciel wobec wyzwań XXI wieku. [W:] E. Murawska (ed), Obszar szkoły i

nauczyciela. Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne. Impuls, Kraków 2010, p. 7


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована