TEACHERS’ EDUCATION IN THE CONTEXT OF CHANGING EXPECTATIONS IN A CONTEMPORARY SOCIETY

Krzysztof Juszczak

Анотація


Освіта покликана виконати важливі соціальні завдання. Суспільство потребує якісних  фахівців, зокрема зростають вимоги до підготовки вчителя. У статті здійснено спробу визначити відповідність сучасної педагогічної освіти запитам суспільства. Ключові слова: вчитель, педагогічна освіта, знання, стратегії освіти

Посилання


Bogaj A., Proces globalizacji a edukacja, (w:) Bogaj M. (red.), Problemy standaryzacji w edukacji,

Kielce – Warszawa 2003.

Denek K., Kształcenie i doskonalenie nauczycieli w okresie przemian, „Kultura i edukacja”, 1996, nr

/17.

Dylak S., Nauczycielskie ideologie pedagogiczne a kształcenie nauczycieli, (w:) Pedagogika w

pokoju nauczycielskim, Kruszewski K. (red.), Warszawa 2000.

Gołębniak B. D., Ku pedeutologii refleksyjnej – od „agresywnej pewności” do „łagodnej perswazji”.

„Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, Kwartalnik Myśli Społeczno-Politycznej, 2001.

Goźlińska E., Słowniczek nowych terminów w praktyce szkolnej, Warszawa 1997.

Juszczak K., Nauczyciel wobec wyzwań XXI wieku, (w:) Obraz szkoły i nauczyciela.

Egzemplifikacje teoretyczne i empiryczne, Murawska E. (red.), Kraków 2010.

Kwiatkowska H., Nowa orientacja w kształceniu nauczycieli, Warszawa 1988.

Kwiatkowska H., Pedeutologia, Warszawa 2008.

Kwieciński Z., Zmienić kształcenie nauczycieli, (w:) Edukacja nauczycielska w perspektywie

wymagań zmieniającego się świata, A. Siemak-Tylikowska A. , H. Kwiatkowska H., Kwiatkowski S.M.,

(red.), Warszawa 1998.

Leppert R., Nauczyciel jako adaptacyjny technik, refleksyjny praktyk, trans formatywny

intelektualista, (w:) Rozwój nauczyciela w okresie transformacji, Prokopiuk W. (red.), Białystok 1998.

Minczakiewicz E., Przygotowanie do zawodu nauczyciela w perspektywie wyzwań reformowanej

polskiej edukacji, (w:) Nauczyciel epoki przemian, Korczyński S. (red.), Opole 2004.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована