ІННОВАЦІЙНА ПАРАДИГМА ФОРМУВАННЯ ЕТНОВИХОВНОГО СЕРЕДОВИЩА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Olena Budnyk

Анотація


У статті на основі аналізу наукової літератури визначено педагогічні принципи моделювання етновиховного середовища в контексті забезпечення наступності  дошкільної та початкової освіти. Обгрунтовано думку про те, що ефективність етнічного виховання досягається шляхом комплексного підходу до вирішення окресленої проблеми, зокрема розробки наскрізної програми, налагодження організаційної роботи з педагогами  та батьками, наявності теоретико-методичного забезпечення цього процесу.Ключові слова:  етновиховне седеовище, початкова школа, принцип наступності, етнічне виховання.

Посилання


Вашуленко О. Проблема наступності у вихованні // Режим доступу: http://osvita.ua/

school/theory/1078.

Войтенко В. НВО “Дошкільний заклад – загальноосвітня школа“ – перспективний шлях розвитку

дошкільної освіти // Підготовка дітей до школи. Наступність і перспективність: [збірник] /

В. І. Войтенко, Л. А. Грицюк, М. І. Каратаєва. – Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2006. – С. 3–5.

Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / Білоус О.Г., Лук’яненко Д.Г. та ін. – К.: КНЕУ,

– 733 с.

Закон України “Про дошкільну освіту”. Закон України “Про охорону дитинства”. – К.: Ред.

журн. “Дошкільне виховання”, 2001.– 55 с.

Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа) // Нормативно-правове забезпечення

освіти. У 4 ч. – Х.: Видав. гр. ”Основа”, 2004. – Ч.1. – С. 108–128.

Крутій К. Л. Проектування освітнього простору дошкільного навчального закладу як умова

розвитку здібностей дитини // Режим доступу: http://www.ukrdeti.com/nauka.php?ar=1.

Малиновський І. Модель этнокультурного образования малочисленных народов Томского

Севера // Wielokulturowość – międzykulturowość obszarami edukacyjnych odniesień / Pod redakcją

naukową Alicji Szerląg. – Oficyna Wydawnicza “Impuls”. – Krakow 2005, s.359–364.

Матішак М. Етнокультурна складова змісту початкової освіти в умовах її оновлення /

М. Матішак // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Педагогіка. Вип. XL. – 2011. – C. 172–176.

Моляко О. Функціональна модель формування полікультурної компетентності школярів //

Рідна школа, 2005 – № 6. – С.10–12.

Наступність у навчально-виховній роботі дитячого садка і школи / Укладач З.Н.Борисова. –

К.: Рад. школа, 1985. – 142 с.

Чернявська Ю. Реалізація сучасних міжнародних освітніх проектів у країнах зарубіжжя /

Ю.Чернявська // Формування інформаційного освітнього простору в процесі модернізації середньої

загальної освіти: світові тенденції : [колективна монографія]. – К.: Педагогічна думка, 2007. –

С. 230–251.

Якупова Н. Нации нового тысячелетия. Режим доступу: http:// vatandash.ufanet.ru.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована