ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ РІЗНИХ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ ДОСЛІДЖЕННЯ В УМОВАХ ПОЛІКУЛЬТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА

Roman Dmytriv

Анотація


У статті проаналізовано стан фізичного розвитку школярів 7-16 років, які проживають у різних  соціально-природних умовах Прикарпатського регіону.Виходячи з результатів дослідження було встановлено, що найвищий рівень фізичного розвитку спостерігається у дітей, що проживають в гірській місцевості.Ключові слова: школярі, здоров’я, фізичний розвиток.

Посилання


Андронеску А. Анатомия ребёнка; [пер. с рум. – Е.Флореску]. / Андронеску А. – Бухарест:

Изд-во “Меридиане”, 1970. – 363 с.

Апанасенко Г. Л. Физическое развитие у детей и подростков / Г. Л. Апанасенко. – К.:

Здоров’я, 1988. – 80 с.

Бальсевич В. К., Физическая активность человека. / В. К. Бальсевич, В. А. Запорожанов – К.:

Здоров’я, 1987. – 224 с.

Башкиров П. Н. К вопросу о понятии “физическое развитие человека” / П. Н. Башкиров //

Вопр. антропологии. – 1964. – Вып. 18. – С. 23–31.

Булатова М. М. Спортсмен в различных климато-географических и погодных условиях /

М. М. Булатова, В. Н. Платонов. – К.: Олимп. лит., 1996. – 176 с.

Бунак В. В. Об увеличении роста и ускорении полового созревания современной молодежи в

свете советских соматотипологических исследований / В. В. Бунак // Вопр. антропологии. – 1968. –

Вып. 28. – С. 38–45.

Властовский В. Г. Акселерация роста и развития детей / В. Г. Властовский – М.: Изд-во

Московского госуд. ин-та, 1976. – 279 с.

Волков Л. В. Спортивная подготовка детей и подростков / Л.В.Волков – К.: Вежа, 1998. – 190 с.

Дубогай А. Д. Физическое развитие как показатель функциональных и двигательных

возможностей детей младшего школьного возраста / А. Д. Дубогай, В. А. Шаповалова,

В. Г. Мигульова // Медицинские проблемы физической культуры. – К.: Здоровье, 1984. – Вып. 9. –

С. 14–17.

Карпова І. Б. Фізична культура та формування здорового способу життя / І. Б. Карпова,

В. Л. Корчинський, А. В. Зотов – К.: Київський національний економічний ун-т, 2005. – 104 с.

Марциновський В. Вплив шкідливих звичок на здоров’я і розвиток школярів. Концепція

розвитку галузі фізичного виховання і спорту в Україні: зб. наук. праць (Вип. IV) /

В. Марциновський, О. Марциновська. – Рівне: Редакційно-видавничий центр Міжнародного

економіко-гуманітарного ун. ім. акад. С.Дем’янчука, 2006. – С. 186–191.

Мицкан Б. М. Методи дослідження фізичного розвитку, фізичної підготовленості, фізичної

працездатності та соматичного здоров’я школярів / Б. М. Мицкан, С. Л. Попель, О. М. Мокров,

М. А. Мицкан – Івано–Франківськ: Плай, 2000. – 32 с.

Никитюк Б. А. Факторы роста и морфофункционального созревания организма /

Б. А. Никитюк. – М.: Наука, 1978. – 144 с.

Питание и здоровье / под ред. Н. А. Агаджаняна. – М.: Росийский ун-т дружбы народов,

– 39 с.

Платонов В. М., Булатова М. М. Фізична підготовка спортсмена / В. М. Платонов,

М. М. Булатова. – К.: Олімпійська література, 1995. – 320 с.

Регіональний етнографічний компонент у сучасній школі (на прикладі гуцульського регіону)

/ П. Люсюк. – Снятин: Прут-Принт, 2007. – 160 с.

Спортивна морфологія / за ред. М. М. Радька; В. Г. Савка, М. М. Радько, О. О. Воробйов,

І. В. Марценяк, А. В. Бабюк. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2005. – 196 с.

Федонюк Я. І. Функціональна анатомія / за ред. Я. І. Федонюка, Б. М. Мицкана, С. Л. Попеля

та ін. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2007. – 552 с.

Фізичний розвиток дітей різних регіонів України (випуск І, міські школярі / під заг. ред.

І. Р. Бариляка, Н. С. Польки. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 208 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована