ДРАМАТУРГІЯ І ВИХОВНІ ФУНКЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО ВЕРТЕПУ

Volodymyr Savchuk

Анотація


У статті змальовано обрядовий реквізит українського вертепу; подано де-тальний опис архітектури (побудови) вертепних скриньок, “зірки”; розкрито дра-матургію вертепної дії, дано  характеристику музичному супроводу, тексту та ді-йовим особам.Ключові слова:  вертепна скринька, “шопка”, “бетлем”, “зірка”, “свята” і “народна” частини вертепу. Останніми роками, кол

Посилання


Вірування і обичаї нашого народу на святий вечір і різдво // Подкарпатська Русь. – 1930. –

№ 1–2. – 28 с.

Волицька І.В. Театральні елементи в традиційній обрядовості українців Карпат. – К.: Науко-ва думка, 1992. – 139 с.

Воспоминания М.К. Чалого. – К.: Старина. – 1889. – Ч. І–ІІ.

Данченко В.Б. Український вертеп. Народна творчість та етнографія, 1973. – № 1. – С 64–67.

Корній Л.П. Українська шкільна драма і духовна музика ХVІІ – першої половини ХVІІІ ст. –

К.: Інститут історії України АН, 1993. – 66 с.

Марковський Є.В. Український вертеп: Розвідки й тексти. – К., 1929. – Вип. 1. – 202 с.

Селиванов А. Вертеп в Купянском уезде Харьковской губернии // Киевская старина. – 1884.

– № 3. – 513 с.

Смоляк П.О. Ляльковий вертеп Західного Поділля. – Тернопіль: СМП “Астон”, 2004. – 68 с.

Хланта І.В. Закарпатський вертеп. – Ужгород: Закарпаття, 1995. – 235 с.

Шафонский А. Черниговского намесничества топографическое описание с кратким геогра-фическим и историческим описаним Малыя России, из частей коей оное намесничество составлено.

– Чернигов. – 1786. – К., 1851. – ХХІІ, 697 с


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована