ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ КУЛЬТУРИ ФАХІВЦЯ: КРИТЕРІЇ І ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ

Yuliana Volochiy

Анотація


У статті обгрунтовано критерії і показники готовності майбутніх соціальних педагогів до формування волонтерської культури фахівця. Подається визначення волонтерська культура” особистості, проаналізовано зміст та особливості гносеологічного, конструктивно-проективного, організаційного, комунікативного, перцептивно-рефлексивного компонентів професійних здібностей волонтера.

Ключові слова. Волонтер, волонтерська культура фахівця, критерії і показники готовності майбутніх соціальних педагогів до волонтерської діяльності.


Посилання


Бондаренко З. Організація волонтерської роботи майбутніх соціальних педагогів в умовах вищого навчального закладу : дис. … канд. пед. наук : 13.00.05 / З. Бондаренко. – К., 2008. – 200 с.

Василенко К. Волонтер – це стан душі / К. Василенко.– К. : Волонтер, 2001. – № 10. – С. 40–46.

Волонтерський рух в Україні: тенденції розвитку / Р. Вайнола, А. Капська, Н. Комарова та ін. – К. : Академпрес, 1999. – 112 с.

Волонтерство : порадник для організатора волонтерського руху / Уклад.: Т. Лях, авт. кол. : О. Безпалько, Н. Заверико, І. Звєрєва та ін. – К. : ВГЦ «Волонтер», 2001. – 176 с.

Добрускин М. Социально-психологический портрет вузовского педагога // СОЦИС. – 1995. – № 9. – С. 137–141.

Заверико Н. Основи управління діяльністю волонтерів : посібник для керівників волонтерських груп та програм / Н. Заверико. – Запоріжжя, 2004. – 25 с.

Капська А. Підготовка волонтерів до соціальної роботи : навч.-метод. посіб. / А. Капська, О. Карпенко, Н. Комарова ; Націон. пед. ун-т ім. М.П. Дра¬гоманова, Державна соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді. – К. : Держсоцслужба, 2005. – 152 с.

Капська А. Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах / А. Капська. – К., 2001. – 23 с.

Караман О. Роль волонтерства у професійному становленні майбутніх соціальних працівників та соціальних педагогів (узагальнення досвіду волонтерської діяльності студентів Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка) / О. Караман, В. Кратінова, Н. Ларіонова, О. Песоцька // Освіта Донбаса. – 2007. – № 4 (123). – С. 82–88.

Кратінова В. Волонтерство як засіб соціального та професійного становлення студентів спеціальностей «Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота» / В. Кратінова, Н. Ларіонова, О. Песоцька // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2006. – № 6. – С. 76–81.

Ларіонова Н. Історико-феноменологічний аналіз волонтерства / Н. Ла¬ріонова, В. Кратінова, О. Караман // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 3. – С. 99–105.

Лях Т. Вимоги до особистісно-моральних якостей потенційних волонтерів із числа студентів / Т. Лях // Роль педагогічної етики у професійній підготовці сучасного вчителя : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 15-16 травня 2008 р. [за ред. В. Огнев’юка та ін.]. – К. : КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2008. – С. 133–136.

Лях Т. Методика організації волонтерських груп : навч. посіб. / Т. Лях. – К. : Київський ун-т імені Бориса Грінченка, 2010. – 149 с.

Менеджмент волонтерських груп від А до Я: навч.-метод. посібник / За ред. Т. Лях ; авт.-кол.: З. Бондаренко, Т. Журавель, Т. Лях та ін. – К. : Версо-04, 2012. – 288 с.

Організація волонтерського руху у вищих навчальних закладах. Діагностичний інструментарій : методичні розробки / Укл. Т. Рудякевич. –Житомир : ЖДУ, 2004. – 89 с.

Про затвердження типового положення про школу волонтерів центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді // Офіційний вісник України. – 2006. – № 7. – С. 310–312.

Про схвалення концепції проекту закону України "Про волонтерський рух" / Кабінет міністрів України // Офіційний вісник України. – 2004. – № 42. – С. 80–83.

Соціальна робота в Україні : навч. посібник / І. Звєрєва, О. Безпалько, С. Харченко та ін.; за заг. ред. І. Звєрєвої, Г. Лактіонової. – К. : Науковий світ, 2003. – 233 с.

Технологізація волонтерської роботи в сучасних умовах / За ред. А. Капської. – К. : ДЦССМ, 2001. – 140 с.


Повний текст: PDF
18 :: 10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована