ДЗВОНОЗНАВЧІ КОМПЕТЕНЦІЇ В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА

Lina Ilchuk

Анотація


У статті вперше розглянуто проблему формування дзвонознавчих компетенцій у системі підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. Встановлено, що якість їхньої фахової освіти у сфері педагогіки дзвонарства значною мірою залежить від розроблених дидактичних умов. Серед них важливе місце займає виконання системи творчих завдань, що моделюють майбутню професійно-педагогічну діяльність педагогів-музикантів.

Ключові слова: учитель музичного мистецтва, компетенції, дзвонознавство, педагогіка дзвонарства, творчі завдання.


Посилання


Бібік Н. Компетенції / Н. Бібік // Енциклопедія освіти / Академія педагогічних наук України; гол. ред. В. Кремень. – К. : Юрінком, 2008. – С. 409.

Вознюк Л. Формування інтересу майбутніх педагогів до вивчення дзвонознавства / Л. Вознюк, Б. Кіндратюк // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. ХХІІ–ХХІІІ. – С. 256–263.

Вознюк Л. Підготовка майбутніх учителів музики до використання дзвонарства в роботі з молодшими школярами / Л. Вознюк // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2009. – Вип. ХХVIІІ–ХХІХ. – С. 78–83.

Закон України “Про вищу освіту” // Урядовий кур'єр. – № 146. – 13 серп. 2014 р. – С. 1–8.

Кропотова Н. Профессиональная компетентность (опыт трансдисцип¬линарного исследования) / Н. Кропотова // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : зб. наук. пр. – Харків : УІПА, 2007. – № 16. – С. 356–368.

Кіндратюк Б. Духовне здоров’я школярів і музика дзвонів: етнопедагогічний аспект : наук.-метод. посіб. / Б. Кіндратюк. – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2005. – 270 с.

Кіндратюк Б. Дзвонарство на сторінках “Історії української літератури” Михайла Грушевського / Б. Кіндратюк // Українська музика: щоквартальник. – Львів, 2016. – Ч. 3 (21). – С. 5–17.

Кіндратюк Б. Дзвонарство в українському галицькому мудрослів’ї, згромадженому та поясненому Іваном Франком / Б. Кіндратюк // Обрії : наук.-педагог. журнал. – Івано-Франківськ, 2016. – № 2 (43). – С. 17–19.

Національна доктрина розвитку освіти України // Всеукраїнський громадський тижневик. – 2002. – № 26. – С. 2–4.


Повний текст: PDF
18 :: 10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована