ФІНАНСОВА АВТОНОМІЯ ВНЗ ЯК РЕСУРС ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Oksana Vorobyova

Анотація


У межах даної статті розглянуто та проаналізовано впровадження фінансової автономія закладу вищої освіти та її сплив на забезпечення якості освіти. Основою реалізації дослідницької мети є використання таких методів, як логічний, аналіз (проаналізовано основні складові фінансової автономії закладу вищої освіти), синтез (визначено практико-прикладні аспекти реалізації процесу фінансової автономії, визначено основні проблеми, що виникають у процесі формування та функціонування фінансової автономії закладу вищої освіти), аналітичний (сформульовано рекомендації щодо розвитку фінансової автономії закладу вищої освіти в Україні). На основі проведеного аналізу визначено, що набуття фінансової автономії закладами вищої освіти, та отримання можливості створення ендавменту кардинально вплине на забезпечення якості освіти закладу – підвищить якість підготовки спеціалістів, їх конкурентоздатність на ринку праці та буде стимулювати розвиток науки. Ство­рюючи ендавмент, як  ресурс довготривалого розвитку, визначаються і нові підходи щодо розвитку вищого навчального закладу, залучаючи кошти благодійників, а також створюються нові механізми прийняття управлінських рішень. Держава має перейти до рівноправних партнерських відносин із вищими навчальними закладами, формувати нові підходи розвитку вітчизняної освіти, що відповідає сучасним світовим вимогам.

Ключові слова: вища освіта, заклад вищої освіти, забезпечення якості освіти, автономія, фінансова автономія, ендавмент, сталий фонд, фінансування, фінансові ресурси.


Посилання


Беневоленский В.Б. Целевые капиталы некоммерческого сектора в условиях кризиса: опыт США и уроки для российских НКО. XI Междунар. науч. конф. по проблемам развития экономики и общества: в 3 кн. / отв. ред. Е.Г. Ясин; Высшая школа экономики. — М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2011.

Василькова Н. Дослідження автономії університетів у Європі / Н. Василькова // Унів. освіта. – 2011. – No 1. – С. 48–57

Закон України “Про вищу освіту”. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T141556.html

Стандарти серії ISO 9000 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://icac.com.ua/index.php/ standarty-serii-iso-9000?gclid=Cj0KCQiAlpDQBRDmARIsAAW6-DM4P8fKrtwzuGXJx-63aFkAA UKKYjqFcJ_APC9FLYusJkn4jmFEK4aAnolEALw_wcB

Erik Dryburgh. The Law of Endowments. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.adlercolvin.com/pdf/planned_and_charitible_giving/UPMIFA%20The%20Law%20of%20Endowments%20(00183569 ).PDF

The European University Association. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eua.be/activities-services/news/newsitem/2017/06/01/university-autonomy-in-europe-eua-releases-comparative-analysis)


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована