ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА

Liudmyla Kozak

Анотація


У статті аналізуються сучасні ключові поняття освітньої практики: “інноваційний потенціал”, “інноваційний потенціал педагога”, “педагогічна творчість”, “інноваційне мислення”, “інноваційна культура”, “викладач-інноватор”, “інноваційна діяльність викладача”, “інноваційне освітнє середовище”, “інноваційне навчання”, “готовність до інноваційної діяльності”. Автором розглянуто структуру та характеристику інноваційного потенціалу особистості; досліджено особливості інноваційного потенціалу викладача закладу вищої освіти; обгрунтовано педагогічні умови формування інноваційного потенціалу майбутніх викладачів: створення інноваційного середовища у закладі вищої освіти, збагачення змісту дисциплін професійно-педагогічного циклу інноваційною складовою, організація інноваційного навчання майбутніх викладачів.

Ключові слова: потенціал, інноваційний потенціал, структура інноваційного потенціалу, педагогічні умови формування інноваційного потенціалу майбутнього викладача.


Посилання


Біла книга національної освіти України / Т. Ф. Алексєєнко, В. М. Аніщенко, Г. О. Балл [та ін.]; за заг. ред. акад. В. Г. Кременя; НАПН України. К. : Інформ. системи, 2010. 342 с.

Делия В. П. Формирование и развитие инновационной образовательной среды гуманитарного вуза : Научное издание. М. : ООО “ДЕ-ПО”, 2008. 484 с.

Дичківська І. М. Інноваційні педагогічні технології : підручник. 2-ге вид., доповн. К. : Академвидав, 2012. 252 с.

Камінська А. В. Формування готовності майбутніх викладачів до інноваційної діяльності у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс]. Режим доступу : http://nvd.luguniv.edu.ua/archiv/NN13/11kavvnz.pdf

Клочко В. Е., Э. В. Галажинский. Психология инновационного поведения. Научное издание.Томск : Томский государственный университет, 2009. 240 с.

Козак Л. В. Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності : монографія; за ред. докт. пед. наук, проф., член-кор. НАПН України С. О. Сисоєвої. К. : ТОВ “Видавниче підприємство “ЕДЕЛЬВЕЙС”, 2014. 600 с.

Кремень В. Г. Філософія людиноцентризму в освітньому просторі. 2-е вид. К. : Т-во “Знання” України, 2010. 520 с.

Полуніна О. В. До проблеми психологічного забезпечення інноваційного навчання у вищому закладі освіти. Практична психологія та соціальна робота. 2003. № 2–3. С. 133-134.

Толстов С. Н., Шмельова Е. А. Инновационный потенциал и образовательная среда как акмеологические ресурсы развития / Научный журнал КубГАУ, №79(05), 2012 года. С.1-14

Холодкова Л. А. Формирование инновационного мышления в системе развивающегося обучения в военном высшем учебном заведении : дис. … канд. пед. наук : 20.02.02. Санкт-Петербург, 2000. 219 с.


Повний текст: PDF
18 :: 13

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована