ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ-МІЖНАРОДНИКІВ: ДОСВІД США І КАНАДИ

Maria Klepar

Анотація


У статті здійснено аналіз досвіду (історія, теорія, практика) підготовки бакалаврів і магістрів міжнародних відносин у США і Канаді. Показано, що теоретичні узагальнення з цієї проблеми спонукають корегувати національну систему професійної підготовки майбутніх фахівців-міжнародників України на концептуальному рівні, що виявляється у її нормативно-правовому, соціально-економічному, науково-теоретичному, структурно-інституційному, інформативно-комунікативному, міжнародно-інтеграцій­ному, інших аспектах. З’ясування особливостей цього досвіду дає підґрунтя для зіставлення та виявлення спільного і загального, що стосуються диверсифікації освітніх програм, спеціальностей і кваліфікацій; модернізації і стандартизації змісту і якості освіти на основі компетентнісного підходу; створення педагогічних умов для професійного розвитку і самореалізації студентів.

Ключові слова: система університетської освіти США, Канади, фахівці міжнародних відносин, професійна підготовка, освітні програми.


Посилання


Бідюк Н., Тарасова О. Ретроспективний огляд розвитку освітнього напряму “Міжнародні відносини” як складової гуманітарної освіти у США. Педагогіка і психологія професійної освіти, 2013. Ч. 2. С. 242–253.

Істоміна К. Ю. Професійна підготовка фахівців з міжнародних відносин: досвід Канади: моногр. Львів : Вид-во Львів. політех., 2016. 124 с.

Тарасова О. . Професійна підготовка фахівців-міжнародників у вищих навчальних закладах США. Порівняльна професійна педагогіка. 2011. № 1. С. 89–96.

Третько В. В. Професійна підготовка магістрів міжнародних відносин у Великій Британії: теорія і практика : моногр. Хмельницький : ХНУ, 2013. 414 с.

A Community of Colleagues. Foreign Affairs, July/August 2015. July/August 2015 | Foreign Affairs: https://www.foreignaffairs.com/issues/2015/94/4.

Association of Professional Schools of International Affairs, APSIA: www.apsia.org.

Canadian Institute of International Affairs. (2014). Retrieved from http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/canadian-institute-of-international-affairs/

International Studies Association. Retrieved from http://www.isanet.org/ISA/Regions/Canada.

Official site of School of International Service: http://www.american.edu

Official site of The Association of Professional Schools of International Affairs: http://www.apsia.org.

Official site of The Fletcher School of International Affairs: http://fletcher.tufts.edu.


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована