ВПРОВАДЖЕННЯ ПОЗИТИВНОГО ДОСВІДУ ІНШОМОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІВ УГОРЩИНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

Olga Loboda

Анотація


У статті виокремлено позитивний досвід іншомовної підготовки педагогів Угорщини. Розкрито особливості раннього навчання іноземної мови дошкільної і початкової ланок освіти. Схарактеризовано роль Проекту Багатомовна Європа з питань сприяння вивченню іноземних мов, розробці нових підходів до мовної підготовки та мовного навчання. Визначено роль іноземної мови і її особливого значення в повсякденному житті Європейського Союзу. Висвітлено схожі та відмінні аспекти підготовки вчителів іноземної мови в Україні та Угорщині. Визначено пріоритетні завдання іншомовної підготовки педагогів України, а саме: вдосконалення системи відбору даної категорії молоді для оволодіння педагогічною професією, профорієнтаційна робота та розвиток особистісних якостей майбутніх вчителів іноземної мови.

Ключові слова: англійська мова; бакалавр; Британська Рада, дошкільний вік; Європейська концепція вищої освіти; Європейський Союз; іншомовна підготовка; іноземна мова; магістр; молодший шкільний вік; підходи до мовної підготовки; позитивний досвід; Проект Багатомовна Європа; професійна підготовка; система підготовки педагогів; Угорщина; Україна.


Посилання


Багатомовна Європа: тенденції у політиці і практиці мультилінгвізму в Європі. – К. : Ленвіт, 2012. – 168 с.

Годлевська К. В. Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів. у коледжах та університетах Угорщини: дис. канд. пед. наук. : спец.: 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / Годлевська Катерина Василівна. – К. НАПНУ, 2017. – 322 с.

Козубовська І. В., М.І. Леврінц М.І. Порівняльний аналіз професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов в Україні та Угорщині. Порівняльна професійна педагогіка : наук. журнал / голов. ред. Н. М. Бідюк. – К.; Хмельницький : ХНУ, 2011. – Вип. 2. – 201 с.

Кристопчук Т.Є. Система педагогічної освіти в країнах Європейського Союзу: спільні та відмінні риси / Т.Є. Кристопчук // Наукові праці. – Вип. 197, Том 209. Педагогіка – 2012. – С. 121-126.

Леврінц М.І., автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Формування мотивації допрофесійної педагогічної майбутніх фахівців іноземних мов в Угорщині”, Електронний ресурс] – режим доступу: https://www.google.com.ua/ search?q=Леврінц+М.І.%2C+автореферат+на+здобуття+наукового+ступеня+кандидата+педагогічних+наук+“Формування+мотивації+допрофесійної+педагогічної+майбутніх+фахівців+іноземних+мов+в+Угорщині”&oq=Леврінц+М.І.%2C

Ніколаєва С.Ю., Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / [наук. ред. С. Ю. Ніколаєва]. – К. : Ленвіт, 2003. − 273 с.

Teacher Education in Europe An ETUCE Policy Paper. Adopted by the Executive Board on 14th April 2008 // Editor responsible at law: Martin Romer. – Published by the European Trade Union Committee for Education – Brussels, 2008. – 64 Р.

Language policy | Fact sheets on the European Union URL: http://www.europarl.europa.eu/ factsheets/en/sheet/142/language-policy

Ящук І.П, Біницька К.М, Кузьма І.І. Порівняльний аналіз професійної підготовки майбутніх учителів початкової освіти в Румунії та Угорщині. / Ящук І.П., Біницька К.М., Кузьма І.І.// наук.-практ. журнал Наука і Педагогіка –2018. Випуск – 2. С. 153-160.


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована