ПЕДАГОГІЧНА БІОГРАФІСТИКА: ДЖЕРЕЛОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

Iryna Rozman

Анотація


У статті розглянуто проблему чіткого розмежування понять “автентичне першоджерело” (як “джерело-факт”, “джерело-подія”) та “історіографічне джерело” як різновид науково-аналітичних студій. Обґрунтовано думку щодо необхідності класифікації історико-педагогічних джерел вивчення біографістики. Констатовано, що, коли дослідник визначає типову структуру джерельної бази історико-педагогічного дослідження, відбувається виокремлення в ній трьох основних груп матеріалів. Зазначено, що міждисциплінарність біографістики зумовлює потребу використання науково-методологічного інструментарію не лише історико-педагогічної науки (яка спирається на досвід історичної науки), а й інших галузей знань: психології, соціології, лінгвістики, історії.

Ключові слова: джерелознавча проблема, дослідження, класифікація, історико-педагогічний процес.


Посилання


Адаменко О. А. Использование технологии персонифицированого подхода в подготовке преподавателей высшей школы. Zbiór raportow naukowych. “Science − od teorii do praktyki”. (29.03.2013 − 31.03.2013). Sopot: Wydawca: Sp.zo.o. “Diamond trading tour”, 2013. S. 48 − 53.

Анисов М. И. Источники изучения истории советской школы и педагогики: учеб.-метод. пособ. для пед. ин-тов. М.: Просвещение, 1986. 223 с.

Васильев К. И. Работа с архивным материалом. Методы педагогического исследования. М. : Просвещение, 1972. 159 с.

Голубнича Л.О. Класифікація джерел педагогічних персоналей. Педагогічний дискурс: зб. наук. праць / гол. ред. І.М. Шоробура. Хмельницький: ХГПА, 2013. Вип. 15. С. 162 – 167.

Гупан Н.М. Розвиток історії педагогіки в Україні (Історіографічний аспект). автореф. дис. …док. пед. наук: 13.00.01. К., 2001. 38 с.

Днепров Э. Л. Становление и развитие отечественной истории педагогики: основные этапы и тенденции; историографические и методологические проблемы изучения отечественной школы и педагогики. М., 1989. 254 с.

Петренко О. Б. До проблеми класифікації джерельної бази історико-педагогічного дослідження. Педагогічний дискурс. 2013. Вип. 15. С. 536-541.

Раскин Д. И. Классификация историко-педагогических источников. Историографические и методологические проблемы изучения истории отечественной школы и педагогики. М., 1989. С. 85 − 98.

Стражнікова І. Розвиток педагогічної науки в дослідженнях Західного регіону України другої половини ХХ – початку ХХІ століття: історіографічний контекст. Івано-Франківськ: НАІР, 2015. 616 с.

Сухомлинська О.В. Історико-педагогічний процес: нові підходи до загальних проблем. К.: А.П.Н., 2003. 68 с.


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована