ПЕДАГОГІЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНЦІВ З ЯКОСТІ ОСВІТИ

Galyna Mykhaylyshyn, Oksana Kondur

Анотація


Освітня глобалізація зумовила модернізацію української освітньо-наукової системи вищої освіти. З метою забезпечення її ефективності розроблено структурно-організаційну модель їпрофесійної підготовки майбутніх управлінців з якості освіти у закладах вищої освіти. Модель є синтезом структурно-організаційної та структурно-функціональної компонент логіки організації підготовки. Структурно-функціональна компонента є синергетичною взаємодією цільового, змістового, теоретико-методологічного, організаційно-методичного, практичного і контрольно-результа­тивного блоків. Структурно-організаційна компонента моделі включає цільовий, організаційно-формувальний, діагностико-результативний етапи реалізації моделі. Розроблена модель призначена для ефективного формування у майбутніх професіоналів з управління якістю у закладах вищої освіти професійно-практичних, управлінсько-квалітологічних компетентностей.

Ключові слова: освітня система; заклад вищої освіти; управління якістю освіти, підготовка фахівців.


Посилання


Андрущенко В. Філософія освіти XXI століття: пошук пріоритетів. Філософія освіти. Київ: Майстер-клас. 2005. №1. С. 5-17.

Рашкевич Ю.М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: монографія. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 168 с.

Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні: інформаційно-аналітичний огляд. За заг. ред. С. Калашнікової та В. Лугового. Київ : ДП «НВЦ “Пріоритети”, 2015. 84 с.

Лукіна Т. Якість освіти. Енциклопедія освіти. Академія наук України : головн. ред. В. Кремень. Київ : Юрінком Інтер, 2008. 1040 с.

Моніторинг якості освіти: світові досягнення та українські перспективи : за заг. ред. О. І. Локшиної. Київ : К.І.С., 2004. 128 с.

Кондур О.С. Кваліметричні технології в управлінні закладом вищої освіти. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. Вип.33, 2018. С. 105-114.

Кондур О.С. Міжнародні модернізації освітніх систем у сфері управління якістю та забезпечення сталості : колективна монографія “Управління системами післядипломної освіти для сталого розвитку” : за заг. редакцією Рідей Н.М. Київ: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2018. 675 с. (с. 129-173).

Mykhaylyshyn G, Chervinska I, Kondur O. Teoretyczne oraz metodyczne zasady monitorowania jakości edukacji uniwersyteckiejю. Освітній простір України. Вип.14. – 2018. –217-223.


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована