ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНОГО САМОРОЗВИТКУ

Yevdokiia Kharkova, Nataliia Pavlushchenko

Анотація


Проаналізовано теоретичні основи проблеми саморозвитку майбутніх вихователів в сучасній системі освіти. Розкрито питання професійного саморозвитку майбутніх вихователів у психолого-педагогічній літературі. Досліджено сутнісні характеристики готовності майбутніх вихователів до професійного саморозвитку.

Ключові слова: саморозвиток; професійний саморозвиток; готовність до саморозвитку; безперервний професійний саморозвиток; самоучіння; самовиховання; професійного середовища; самоактуалізація.


Посилання


Бабанский Ю. К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований: (Дидактический аспект) / Юрий Константинович Бабанский. – К.: Педагогика, 1982. – 192 с.

Гавриш І. В. Теоретико-методологічні основи формування готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Ірина Володимирівна Гавриш. – Х., 2006. – 579 с.

Гомонюк О. М. Професійно-педагогічна культура педагога як необхідна умова його професійного саморозвитку / О. М. Гомонюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. – Випуск 47 / Редкол. – Київ-Вінниця: ТОВ фірма “Планер”, 2016. – С. 149-154.

Зязюн Лариса Іванівна. Теоретичні засади розвитку та саморозвитку особистості в освітній системі Франції : дис. … д-ра пед. наук: 13.00.01 / Л.І.Зязюн. – К.; 2008. – 445 с.

Калошин В. Ф. Методичні рекомендації щодо самооцінки та саморозвитку вчителя / В.Ф.Калошин, Д. В. Гуменюк // Управління школою. 2012. – № 4/6. – С. 54-78.

Кузікова С. Б. Конструювання методики дослідження саморозвитку особистості [Електронний ресурс] / С. Б. Кузікова, Б. О. Кузіков // Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка. 2010. – № 2. – С. 106-112.

Кузікова С. Б. Психологічні основи становлення суб’єкта саморозвитку в юнацькому віці: [монографія] / С. Б. Кузікова. – Суми: МакДен, 2011. – 412 с.

Кузікова С. Б. Психологія саморозвитку: навч. посіб. / С. Б. Кузікова; Сум. держ. пед.

ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми: МакДен, 2011. – 149 с.

Остапчук О. Професійний саморозвиток і самопроектування в ситемі педагогічної освіти / О. Остапчук // Шлях освіти. 2007. – № 4. – С. 13- 18.


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована