ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В НАВЧАННІ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ: ДОСВІД США

Svitlana Chupakhina

Анотація


В статті проаналізовано досвід американських учителів щодо використання інформаційних технологій у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання. Важливо зауважити, що запровадження в Україні інклюзивного навчання та зміна системи освіти загалом співпали у часі з інтенсивним розвитком цифрових комунікацій. Відтак важливим завданням сучасної школи стає повнота використання можливостей інформаційних технологій, їх потенціалу в навчанні дітей з особливими освітніми потребами. Актуальності набуває саме вивчення та розумне застосування досвіду американських педагогів, співзвучного загальносвітовим тенденціям оновлених підходів до освіти в Україні.

Проаналізовано теоретико-методологічні основи, стан та тенденції використання інформаційних технологій в освіті учнів з особливими освітніми потребами в США задля успішного їх використання в умовах інклюзивного освітнього середовища України.

Доведено, що використання потенціалу інформаційних технологій, як засобу навчання, так і способу оволодіння ними на належному рівні, стає найважливіших завдань підготовки сучасних фахівців в галузі освіти.

Аргументовано, що освітній процес слід організовувати таким чином, щоб кожна дитина, чи з проблемами фізичного/психічного здоров’я чи з “типовим” розвитком, мала можливість самостійно виконувати завдання у зручному для неї темпі та могла демонструвати власні досягнення.

Узагальнено, що проблеми, які обмежують використання інформаційних технологій в освіті дітей з особливими освітніми потребами в США, здебільшого універсальні, тобто є спільними на шляху інформатизації освіти в країні загалом, водночас вони схожі з перешкодами, які гальмують інформатизацію вітчизняної освіти.

Відтак набуває актуальності саме підготовка вчителів щодо формування у них цифрової компетентності та застосування інформаційних технологій у роботі з дітьми особливими освітніми потребами; вирішення проблеми доступності якісного спеціального програмного забезпечення; врахування санітарно-гігієнічних вимог щодо роботи дитини з комп’ютером. Отож вивчення досвіду американських вчених та практиків має незаперечну цінність для вітчизняної освіти, в якій інформаційні технології починають широко застосовуватись, особливо в невеликих містах та в сільській місцевості.

Ключові слова: інформаційні технології, інформатизація освіти, інклюзивне освітнє середовище, цифрові комунікації, спеціальне програмне забезпечення, навчання дітей з особливими освітніми потребами.


Посилання


Бондар В. І. Діти з особливими потребами в загальноосвітньому просторі : початкова ланка Посібник [для вчителів початкових класів] В. І. Бондаря, В. В. Засенка – К. : – 2004 – 152 с.

Захарчук М. Є. Аналіз системи підготовки педагогів інклюзивної школи у США [Електронний ресурс] / М. Є. Захарчук, Ю. В. Закаулова // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. – Мелітополь, 2014. – № 1. – С. 21-28. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmdpu_2014_1_4

Олдей В., Аллан Р. Інклюзивна освіта в Сполучених Штатах Америки // Шкільна бібліотека. – 2009. – №4. – C. 94.

Duhaney L., Duhaney D. Assistive technology meeting the needs of learners with disabilities // International Journal of Instructional Media. – 2000. – Vol. 27.-Is. 4.-P. 393-403.

Harr J. The 1997 Reauthorization of the Individuals with Disabilities Education Act // Journal of disability policy studies. – 2000. – Vol. 11. – Is. 2. – P. 111-127.

Smith T. E. C. IDEA 2004: Another Round in the Reauthorization Process //Remedial and Special Education. –2005. – Vol. 26. – pp. 314-317.

US Department of Education // http://www.ed.gov/


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована