ФОРМУВАННЯ ІНТЕГРАЛЬНОЇ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ

Zoia Shevtsiv

Анотація


У статті представлено теоретичний аналіз інтегральної соціально-педагогічної компетентності вчителя початкових класів закладу загальної середньої освіти до організації інклюзивного навчання. Схарактеризовано складники інтегрованої соціально-педагогічної компетентності. Обґрунтовано закономірності та принципи формування інтегральної соціально-педагогічної компетентності у процесі професійної підготовки в закладі вищої освіти. Визначено етапи, мету, завдання, методи і форми формування у студентів інтегрованої соціально-педагогічної компетентності до організації інклюзивного навчання.

Ключові слова: майбутній вчитель початкових класів, заклад вищої освіти, професійна підготовка, інтегральна соціально-педагогічна компетентність, формування, заклад загальної середньої освіти.


Посилання


Ашиток Н. Проблеми інклюзивної освіти в Україні. Людинознавчі студії Серія “Педагогіка”. Вип. 1/3. 2015. С. 4-11. (URL): http://ddpu.drohobych.net/pedagogics/arhiv/ 33_1_2015/3.pdf. (Дата звернення: 17.01.2017).

Будник О. Б. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів до соціально-педагогічної діяльності: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 / Житомирський держ. ун-т ім. Івана Франка. Житомир, 2015. 552 с.

Філоненко М. М. Психологія спілкування [текст]: підручник. 2-ге вид. перероб. та доп. Київ: Центр учбової літератури, 2012. 240 с.

Шевців З. М. Теорія і методика професійної підготовка майбутніх учителів початкової школи до роботи в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу: дис. … д-ра пед. наук: 13.00.04 /Рівненський держ. гуманіст. ун-т. Рівне, 2017. 608 с.


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована