ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ У СУЧАСНОЇ МОЛОДІ ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ПРАЦІ

Каrina Vlasenko

Анотація


У статті на основі аналізу наукових джерел із педагогіки, філософії, психології, соціології обґрунтовано теоретико-методологічні засади виховання ціннісного ставлення до праці в молоді. Ретроспективний аналіз наукових джерел щодо виховання особистості у праці дав змогу розкрити особливості впливу праці на становлення особистості від найдавніших часів до сьогодення та з'ясувати, що більшість педагогічних досліджень здійснювалися в аспекті вивчення культури праці, а тому й знаходимо поодинокі визначення поняття ціннісного ставлення до неї. Дослідники відзначають, що ціннісне ставлення до праці – важлива складова трудового виховання особистості, що передбачає усвідомлення соціальної значущості праці, розвинену потребу в трудовій активності, ініціативність, схильність до підприємництва, готовність до творчої діяльності, конкурент­тоспроможності й самореалізації.

Ключові слова: виховання, ціннісне ставлення до праці, молодь, особистість, ретроспективний аналіз.


Посилання


Біда О. А. Природознавство і сільськогосподарська праця: методика викладання: [навчальний посібник]. К., Ірпінь, 2000. 400 c.

Даник А. А. Формування у юнаків та дівчат готовності до сімейно-побутової праці у процесі родинного виховання: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки”. Кіровоград, 1998. 18 с.

Калініченко Н. А. Трудова підготовка учнів сільської школи у центральному регіоні України (друга половина ХХ століття): автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки”. К., 2008. 44 с.

Кершенштейнер Г. Школа будущего – трудовая школа. Основные вопросы школьной организации. Москва, 1911. С. 109–122.

Ковальчук Г. П. Трудове виховання школярів у загальноосвітніх закладах України в першій третині XX століття: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.01 “Загальна педагогіка та історія педагогіки”. К., 2008. 20 с.

Кузьмінський А. І., Омеляненко В. Л. Педагогіка: [хрестоматія]. К., 2006. 700 с.

Новий довідник: Історія України. К., 2012. 736 с.

Русова С. Ф. Теорія і практика дошкільного виховання. Львів, Краків, Париж, 1993. 125 с.


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована