ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВЕ МИСТЕЦТВО ЯК ЧИННИК ВПЛИВУ НА ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДИТИНИ В СІМ’Ї

Nelia Sirant

Анотація


У статті аналізується декоративно-ужиткове мистецтво як чинник естетичного виховання дитини в сім’ї. Доведено, що воно є одним з найдавніших видів художньої практики людини і володіє невичерпною енергією впливу на особистість, оскільки акумулює величезний історичний, духовний, естетичний досвід, має важливе значення для розвитку художньо-естетичної культури, виховання почуттів, формування естетичного смаку, культури побуту, праці, людських відносин. Hародне декоративно-ужиткове мистецтво володіє значним потенціалом можливостей у пізнанні довкілля та є важливим засобом естетичного виховання дітей у сім’ї.

Ключові слова: декоративно-ужиткове мистецтво, засоби естетичного виховання,  діти, сім’я, естетичний смак, емоційний досвід.

 


Посилання


Антонович Є. А., Захарчук-Чугай Р. В., Станкевич М. Є. Декоративно-прикладне мистецтво. Львів : Світ, 1993. 272 с.

Гончар О. Чарівний світ Катерини Білокур. Катерина Білокур. Київ: Мистецтво, 1972. С. 4–12.

Мосіяшенко В. А. Українська етнопедагогіка : навч. посіб. Суми : ВТД “Університетська книга”, 2005. 176 с.

Оршанський Л.В. Художньо-трудова підготовка майбутніх учителів трудового навчання: монографія. Дрогобич: Швидко Друк, 2008. 278 с.

Соломенникова О.А. Народное декоративно-прикладное искусство как средство формирования начал эстетического отношения к действительности у детей старшого дошкольного возраста : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.02; 13.00.07. Москва, 1997. 210 с.

Народное искусство в воспитании дошкольников / под ред. Т.С. Кома¬ровой. Москва, 1996. 143 с.

Основы эстетического воспитания : учеб. для пед. вузов / редкол. : Г.Л. Абрамович и др.; под ред. А. К. Дремова. Москва : Высшая школа, 1975. 325 с.

Олексюк Л.Н. Учить детей любить прекрасное. Киев : Рад. школа, 1976. 100с.

Русова С. Дошкільне виховання. Вибрані педагогічні твори / упор. Проскура О. В. Київ : Освіта, 1996. С. 34–184.

Сухомлинський В. О. Естетичне виховання і культура почуттів. Вибрані твори: в 5 т. Київ : Рад. школа, 1976. Т.1. С. 177–184.


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована