ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО САМОСТВЕРДЖЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ У ПОЗАУРОЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ЗСО

Ruslana Soichuk

Анотація


У статті актуалізовано проблему виховання національного самоствердження в підростаючого покоління та визначено як діяльнісну причетність особистості до ідей і вищих цілей суспільства і держави, що узгоджуються з національними цінностями та є важливим підґрунтям консолідації нації й формування почуття патріотизму як надцінності особистості. Схарактеризовано педагогічні умови виховання національного самоствердження учнівської молоді у позаурочній діяльності закладу ЗСО: підготовка педагогів до виховання національного самоствердження в особистості; реалізація інтер­активної програми виховання учнівської молоді “Через національне самоствердження до процвітання”; створення демократично-сприятливого освітнього середовища в закладі ЗСО як основи виховання національного самоствердження в учнівської молоді; система­тичний моніторинг рівнів вихованості національного самоствердження в учнівської молоді.

Ключові слова: національне самоствердження, учнівська молодь, виховання, позаурочна діяльність, українська нація, педагогічні умови, демократично-сприятливе освітнє середовище, заклад ЗСО.


Посилання


Бех І. Виховний простір: організаційно-змістові орієнтири / Іван Бех // Гірська школа Українських Карпат. – 2013. – № 10. – С. 3 – 14.

Бех І. Д. Виховання особистості : підручник / Іван Дмитрович Бех.– Київ : Либідь, 2008. – 848 с.

Бех І. Д. Рефлексивно-експліцитний метод у вихованні особистості / Іван Бех // Рідна школа. – 2012. – № 12. – С. 3 – 7.

Воронцова Т. В. Навчання здоровому способу життя на основі життєвих навичок / Т. В. Воронцова, В. С. Пономаренко. – Київ : Просвіта, 2007. – 246 с.

Дем’янюк Т. Д. Інноваційні підходи у підготовці майбутніх педагогів : навч.-метод. посіб. / Тамара Дмитрівна Дем’янюк. – Рівне : РДГУ, 2012. – 206 с.

Кириленко С. Формування ефективного превентивного виховного середовища за умов державно-громадського управління в системі освіти / Світлана Кириленко // Рідна школа. – 2013. – квіт./трав. (№ 4/5) –С. 33- 39.

Кіян О. Педагогічні умови виховання громадянської компетентності в учнів загальноосвітніх навчальних закладів / Олександр Кіян // Нова педагогічна думка. – 2015. – № 4 (84). – С. 120 – 124.

Краткий психологический словарь / [сост. Л. А. Карпенко] ; под ред.: А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского]. – Ростов н/Д : Феникс, 1998. – 512 с.

Організація самостійної роботи студентів в умовах інтенсифікації навчання : навч. посіб. / [А. М. Алексюк, А. А. Аюрзанайн, П. І. Підкасистий та ін.]. – Київ : ІСДО, 1993. – 336 с.

Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій : навч. посіб. / за ред. І. А. Зязюна, О. М. Пєхоти. – Київ : А. С. К., 2003. – 238, [2] с.

Рожков М. И. Организация воспитательного процесса в школе : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова. – М. : ВЛАДОС, 2000. – 256 с.

Сойчук Р. Л. Виховання національного самоствердження в учнівської молоді : монографія. / Р. Л. Сойчук. – Рівне : О. Зень, 2016. – 416 с.

Сорока Г. І. Сучасні виховні системи та технології : навч.-метод. посіб. для керівників шк., вчителів, кл. керівників, вихователів, слухачів ІПО / Г. І. Сорока. – Харків : Веста ; Ранок, 2002. – 128 с.

References


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована