РОЗВИТОК ХУДОЖНЬО-ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА

Tetiana Tanko

Анотація


У даній статті висвітлено теоретичні аспекти художньо-творчого потенціалу дітей середнього шкільного віку засобами мистецтва; розкрито актуальність зазначеної проблеми на сучасному етапі розвитку суспільства; визначено сутність дефініції “творчий потенціал”, проаналізовано погляди психологів і педагогів на його розвиток у молодого покоління; схарактеризовано педагогічні умови розвитку творчого потенціалу підлітків, рівень умінь і навичок мистецької діяльності накреслено шляхи формування творчого потенціалу у дітей середнього шкільного віку засобами мистецтва, визначено його критерії: емоційні, інтелектуальні можливості, наявність творчого мислення, морально-вольових якостей; культура спілкування, поведінки й саморегуляції, самодисципліни, вимогливості, цілеспрямованості; смаки, зацікавленість і потреба у спілкуванні з мистецтвом.

Ключові слова: творчий потенціал, матеріальні

Посилання


Кабалевський Д. Б. Воспитание ума и сердца. – М., 1981. – С. 173-174.

Макаренко А. С. Вроде методического плана клубной работы. – Львов: Изд-во Львовского университета, 1963.–Книга 5. – С.73.

Падалка Г. В. Учитель, музика. Діти // Музична Україна. – К., 1982. – С. 6-7.

Сац Н. І. Жизнь-явление полосатое. – М.: Новости, 1991.

Савченко О. Я. Вимоги до якості початкової освіти // Початкова школа. – 1995. – №1. – С.11.

Сухомлинський В. О. Вибрані твори: В 5 т. – К., 1977-1980.

Теплов Б. М. Психология музыкальных способностей // Избранные труды в 2-х т. – М., 1985. – Т.1. – С. 121.

Щолокова О. П. Художньо-естетичне виховання школярів засобами світової художньої культури. – К.: УДПУ, 1993 –С. 7-11.

Шевченко Г. П. Духовність і цінності життя / Г. П. Шевченко // вісник Міжнародної академії наук вищої школи: [збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції]. – Київ, 2007. – С. 5-11.


Повний текст: PDF
18 :: 15

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована